انگلیسی با عارف

5 فصل | 85 درس

Shawshank Redemption اصطلاحات فیلم

توضیح مختصر

  • سطح ساده

دانلود اپلیکیشن «زبانشناس»

این درس را می‌توانید به بهترین شکل و با امکانات عالی در اپلیکیشن «زبانشناس» بخوانید

دانلود اپلیکیشن «زبانشناس»

فایل ویدیویی

متن انگلیسی درس

Hey

Today we’re gonna take a look at some expressions

from the number 1 movie on the IMDB list

the Shawshank Redemption

Without delay let’s get it started:

I hereby order you to serve two life sentences, back to back.

I hereby order you to serve two life sentences

back to back.

As a result

I order you to spend your life in prison

twice and continuously.

But why two life sentences?

We can live only once!

A life sentence of course means

spending the rest of your life in prison.

But in most parts of the United States

a person with a life sentence can ask for an early release

called parole

after 15 years in prison.

So, this man must stay in prison for almost 30 years

before even asking for a parole.

What I mean is do you think she’d go behind your back

try to hamstring you?

do you think she’d go behind your back try to hamstring you?

do you think she’d go behind your back try to hamstring you?

He means:

do you think she would do something secretly

or without your permission?

Or make you stop from what you need to do.

Example:

friends never go behind each other’s backs.

Like James and I

we trust each other and never betray each other.

he greased them both.

he greased them both

Meaning

he saw his wife was cheating on him with a golf player

Then he killed both of them.

When the verb grease is used as a slang term,

it is defined as killing.

Basically, slangs are the words that

we would hear from criminals.

This story’s about criminals

So big source of slangs it is.

Alright

before I tell you the last expression

If you wanna watch this movie

you can find it on Zabanshenas,

if you don’t have the app installed already

you can install it from the link in the bio.

Ok…let’s move on!

What amazes me most is you were taken in by it.

What amazes me most is you were taken in by it.

Be taken in by someone or something

equals to be fooled.

Example:

it makes me upset many people are taken in by companies

claiming that “the customer matters the most”

Ok

now your turn

fill in the blank and comment it below.

ترجمه‌ی درس

سلام

امروز میخوایم یه نگاهی به اصطلاحات

‫برترین فیلم لیست IMDB بندازیم

رستگاری در شاوشنک

:بدون معطلی بریم که شروع کنیم

.بدین وسیله شما رو محکوم به دو حبس ابد متوالی میکنم

بدین وسیله شما رو محکوم به دو حبس ابد

.متوالی میکنم

در نتیجه

شما محکوم به گذروندن زندگیتون در زندان

.به صورت دوبار متوالی هستید

ولی چرا دوتا حبس ابد؟

!ما فقط یه بار میتونیم زندگی کنیم

‫طبیعتا A life sentence یعنی

.ادامه‌ی زندگیت رو در زندان بگذرونی

ولی در بیشتر جاهای آمریکا

آدمی که حکمش حبس ابده، میتونه زودتر درخواست آزادی بده

که بهش میگن:عفو مشروط

.بعد از 15 سال گذروندن تو زندان

پس این مرد باید حدود 30 سال تو زندان بمونه

.بعدش میتونه درخواست عفو کنه

منظورم اینه که فکر میکنی پشت سرت

بهت خیانت کنه؟

فکر میکنی پشت سرت بهت خیانت کنه؟

فکر میکنی پشت سرت بهت خیانت کنه؟

:منظورش اینه که

فکر میکنی که یه کار مخفیانه‌

یا بدون اجازه‌ت انجام بده؟

.یا مجبورت کنه از کاری که باید انجام بدی دست بکشی

:مثلا

.دوست‌ها هیچ‌وقت پشت سرهم یواشکی کاری نمیکنن

مثل من و جیمز

.ما به هم اعتماد داریم و هیچ وقت به‌هم خیانت نمیکنیم

.جفتشون رو کشت

he greased them both

یعنی

دید زنش با یه بازیکن گلف بهش خیانت کرد

.بعدش هردوتاشون رو کشت

‫وقتی فعل grease به عنوان اسلنگ استفاده میشه

.معنی کشتن میده

اساسا اسلنگ‌ها کلماتی هستند که

.ما از زبون مجرم‌ها میشنویم

داستان این فیلم در مورد مجرم‌هاست

.پس یه منبع کامل برای اسلنگه

خب

قبل از اینکه اصطلاح آخر رو بگم

اگه خواستید این فیلم رو تماشا کنید

میتونید تو اپلیکیشن زبانشناس پیداش کنید

اگه هنوز اپلیکیشن رو نصب نکردید

.میتونید از طریق لینک تو بایو نصبش کنید

!خب…بریم ادامه‌ش

.چیزی که بیشتر منو متعجب میکنه اینه که تو گولشو خوردی

.چیزی که بیشتر منو متعجب میکنه اینه که تو گولشو خوردی

Be taken in by someone or something

.به معنی فریب خوردنه

:مثال

خیلی ناراحت میشم که مردم گول کمپانی‌هایی رو میخورن

.که ادعا میکنن مشتری از همه‌چیز براشون مهم تره

خب

حالا نوبت شماست

.جواب درست جای خالی رو کامنت کنید