انگلیسی با عارف

5 فصل | 85 درس

اشکال هندسی به انگلیسی

توضیح مختصر

  • سطح خیلی ساده

دانلود اپلیکیشن «زبانشناس»

این درس را می‌توانید به بهترین شکل و با امکانات عالی در اپلیکیشن «زبانشناس» بخوانید

دانلود اپلیکیشن «زبانشناس»

فایل ویدیویی

متن انگلیسی درس

Here are a bunch of shapes

that you need to know in English

let’s learn them one by one.

So, this first shape here

we call it a Circle.

Circle

What about this one?

This shape has 3 sides

and we call it a

Triangle

Take a look at this one

this one is a

Rectangle

Now if all sides of a rectangle

are of equal length

we call it a:

Square

And the last shape

I’m gonna show you is a

Trapezoid

Ok

can you name another shape?

Tell me in the comment section

later!

ترجمه‌ی درس

چندتا شکل براتون آوردم

که باید به انگلیسی بلدشون باشی

بریم یکی یکی یاد بگیریمشون.

خب به این شکل اول

میگیم دایره.

دایره

این یکی چطور؟

این شکل سه ضلع داره

و بهش میگیم

مثلث

این یکی رو بببین

این یکی

مستطیله

حالا اگه همه اضلاع مستطیل

طولشون برابر باشه

بهش میگیم:

مربع

و آخرین شکل

که بهتون نشون میدم اینه

ذوزنقه

خب

میتونی یه شکل دیگه رو نام ببری؟

تو کامنت‌ها بهم بگو

فعلا!