دیگه نگو NO

توضیح مختصر

  • سطح خیلی ساده

دانلود اپلیکیشن «زبانشناس»

این درس را می‌توانید به بهترین شکل و با امکانات عالی در اپلیکیشن «زبانشناس» بخوانید

دانلود اپلیکیشن «زبانشناس»

فایل ویدیویی

متن انگلیسی درس

Hey

Are you tired?

No

Ok then You wanna go for a walk?

No

You wanna stay Home?

No

Then what the hell are you going to do?

Umm…

No

Hey guys…what’s up?

There are many ways to say No

disagree

or refuse an offer.

let’s see a few of them:

Number 1

Nah

This one is an alternative for No

and it is used in informal situations.

Hey James

Are you Chinese?

what?

Hell nah!

Number 2

Nope

Another way to say NO.

this one is also used in informal situations.

Not full yet hah?

Nope!

Number 3

No way

You can use this one to emphasize

That you will not agree (with)

or be able to do something.

James

can I barrow your car?

I need to be somewhere.

No way

Don’t ever ask that stupid question.

Can I barrow your car?:/

stupid!

Number 4

I’m afraid not.

You can use this one as a polite way of

making a negative statement

and it’s for formal situations.

Ok

Do you know any other ways to say NO?

Comment section

Later!

ترجمه‌ی درس

سلام

خسته‌ای؟

نه

خب پس میای بریم پیاده روی؟

نه

میخوای خونه بمونی؟

نه

پس دیگه چیکار میخوای بکنی؟

…اممم

نه

سلام بچه‌ها…چه خبرا؟

راه‌های زیادی برای “نه” گفتن

مخالفت

.یا رد کردن یه پیشنهاد هست

:بریم یه چندتاشو ببینیم

شماره یک

نه

‫این یه جایگزین برای NO هستش

.و تو موقعیت‌های غیر رسمی ازش استفاده میشه

هی جیمز

تو چینی هستی؟

!چی؟

!نه بابا

شماره ۲

نه

.یه راه دیگه برای نه گفتن

.این یکی هم تو موقعیت‌های غیر رسمی استفاده میشه

هنوز سیر نشدی،نه؟

!نه

شماره ۳

عمرا

میتونی برای تاکید به اینکه

موافقت نمیکنی

.و یا توانایی انجام کاری رو نداری،ازش استفاده کنی

جیمز

میشه ماشینت رو قرض بگیرم؟

.باید برم جایی

عمرا

.دیگه این سوال احمقانه رو نپرس

میشه ماشینت رو قرض بگیرم؟

!احمق

شماره چهار

.متاسفانه نه

از این میتونین به عنوان یه راه مودبانه

برای اظهار نظر منفی،استفاده کنین

.و برای موقیعت‌های رسمی به کار میره

خب

راه دیگه‌ای برای “نه” گفتن بلدی؟

کامنت کن

!فعلا