آمریکایی تر تلفظ کن_1

توضیح مختصر

  • سطح متوسط

دانلود اپلیکیشن «زبانشناس»

این درس را می‌توانید به بهترین شکل و با امکانات عالی در اپلیکیشن «زبانشناس» بخوانید

دانلود اپلیکیشن «زبانشناس»

فایل ویدیویی

متن انگلیسی درس

Without any introduction

let’s take a look at some informal contractions.

Contractions with “you”

Don’t you

Dontcha

Dontcha like the movie?

Didn’t you

Didntcha

Didntcha like the movie?

won’t you

wontcha

Wontcha drive the car?

what are you

watcha

Whatcha doing?

got you

gotcha

I gotcha!

bet you

betcha

Betcha can’t guess the answer!

Contractions with “have”

should have

shoulda

I shoulda called yesterday.

could have

coulda

She coulda been here by 1:00.

would have

woulda

He woulda arrived earlier

but the train was late.

might have

mighta

You mighta left the bag at the airport.

must have

musta

You musta been in a hurry!

Contractions with “of”

kind of

kinda

I kinda like her.

out of

outta

The printer is outta paper.

cup of

cuppa

I need a cuppa coffee.

sort of

sorta

I sorta need that book.

a lot of

a lotta

I have a lotta homework tonight.

I don’t!

ترجمه‌ی درس

بدون مقدمه‌چینی

بریم یه نگاهی به یه سری مخفف‌های غیر رسمی بندازیم.

‫مخفف‌های با you

Don’t you

Dontcha

از فیلم خوشت نمیاد؟

Didn’t you

Didntcha

از فیلم خوشت نیومد؟

won’t you

wontcha

ماشین رو نمیرونی؟

what are you

watcha

چیکار داری میکنی؟

got you

gotcha

فهمیدم!

bet you

betcha

باهات شرط میبندم نمیتونی جوابو حدس بزنی!

‫مخفف‌های با have

should have

shoulda

باید دیروز زنگ میزدم.

could have

coulda

میتونست تا ساعت ۱ اینجا باشه.

would have

woulda

زودتر میرسید

ولی قطار دیر اومد.

might have

mighta

ممکنه کیف رو تو هواپیما گذاشته باشی.

must have

musta

حتما عجله داشتی!

‫مخفف‌های با of

kind of

kinda

یه جورایی دوسش دارم.

out of

outta

کاغذ پرینتر تموم شده.

cup of

cuppa

یه فنجون چای میخوام.

sort of

sorta

تا حدودی به اون کتاب نیاز دارم.

a lot of

a lotta

امشب کلی تکلیف دارم.

ندارم!