دیگه نگو "Me too"

توضیح مختصر

  • سطح خیلی ساده

دانلود اپلیکیشن «زبانشناس»

این درس را می‌توانید به بهترین شکل و با امکانات عالی در اپلیکیشن «زبانشناس» بخوانید

دانلود اپلیکیشن «زبانشناس»

فایل ویدیویی

متن انگلیسی درس

This video is about different ways of saying

“me too”.

So

let’s see what the first one is.

Number 1:

which means you agree with the speaker

or you are at the same situation.

He and I got into a conversation and I

he said something then I said something

and then he said something and I said something

and I made him cry.

Well then That makes two of us.

Number 2:

This phrase can be used with the same meaning

as “me too”.

Example:

Dude I’m on a diet.

Trying to lose some weight.

I’m trying to lose weight as well.

Number 3:

This is a negative form of agreement.

I don’t like snacks man.

yeah Me neither.

Number 4:

positive form of agreement.

But note that it can change depending on

the structure of the sentence you’re answering to.

including so am I

so did I

etc.

Alright

As a short conversation

you can give us an example for “so do I”

in the comment section below.

Try to use different structures.

Later.

ترجمه‌ی درس

این ویدئو درباره‌ی راه‌های مختلف گفتن

.‫”me too” هستش

پس

.بریم ببینیم اولی چیه

:شماره یک

یعنی تو با کسی که صحبت میکنه موافقی

.یا در موقعیت‌های مشابه‌ای هستین

…من و اون وارد یه مکالمه‌ای شدیم و من

اون یه‌چیزی گفت بعد من یه چیزی گفتم

و بعد اون یه‌چیزی گفت و من یه چیزی گفتم

.و کاری کردم به گریه بیوفته

.خب پس منم همینطور

:شماره دو

این عبارت هم میتونه با همون معنی

.‫me too استفاده شه

:مثلا

.پسر من رژیم دارم

.دارم سعی می‌کنم وزن کم کنم

.منم دارم تلاش می‌کنم وزن کم کنم

:شماره سه

.این موافقت در حالت منفیه

.من پفک دوست ندارم پسر

.آره من همینطور

:شماره چهار

.موافقت در حالت مثبت

ولی توجه کن که میتونه باتوجه به

.ساختار جمله‌ای که داری بهش جواب میدی،تغییر کنه

‫مثل So am I

so did I

.و غیره

خب

به عنوان گفتگوی کوتاه

‫میتونید با So do I

.تو قسمت کامنت‌ها برامون مثال بنویسید

.سعی کنید از ساختارهای مختلف استفاده کنید

.فعلا