دیگه نگو Good morning

توضیح مختصر

  • سطح خیلی ساده

دانلود اپلیکیشن «زبانشناس»

این درس را می‌توانید به بهترین شکل و با امکانات عالی در اپلیکیشن «زبانشناس» بخوانید

دانلود اپلیکیشن «زبانشناس»

فایل ویدیویی

متن انگلیسی درس

Good morning James

Get the hell outta here

before I kick you in the face!

Alright.

calm down

Good morning

you already know when to use it

but

hearing it over and over sounds exhausting

doesn’t it?

So, let’s see what we can say

instead of Good morning.

Number 1

Rise and shine

It’s an informal way of telling someone that

they should wake up and get out of bed.

Number 2

Happy and then day of the week

like happy Saturday

we all love Saturday mornings

right?

No we don’t!

Number three

Morning

This is a shortened version of the

full ‘good morning’

and It is used frequently.

Number.

no

there is no number 4

I was just kidding!

Is there any other way to say good morning?

comment section

see ya!

ترجمه‌ی درس

صبح بخیر جیمز

گمشو بیرون

قبل از اینکه با لگد بزنم تو صورتت!

خب.

آروم باش

صبح‌ بخیر

شما الانشم میدونین کی ازش استفاده کنین

اما

دوباره و دوباره شنیدنش خسته‌کننده‌‌س

نیست؟

پس بریم ببینیم چیا میتونیم

‫به‌جای Good morning بگیم.

شماره یک

پاشو صبح شده

یه راه غیر رسمی برای اینه که به کسی بگیم

باید بیداره شه و از تخت بیاد بیرون.

شماره دو

‫Happy و بعدش اسم روز هفته

مثلا شنبه بخیر

ما هممون عاشق صبح شنبه‌ایم

درسته؟

نه نیستیم!

شماره سه

صبح بخیر

این نسخه‌ی کوتاه شده‌یِ

‫عبارت کامل good morning هست.

و اغلب ازش استفاده میشه.

شماره‌ی.

نه

شماره چهاری در کار نیست

شوخی کردم!

‫راه‌ دیگه‌ای برای گفتن good morning هست؟

قسمت کامنت‌ها

میبینمتون!