دیگه نگو For example

توضیح مختصر

  • سطح خیلی ساده

دانلود اپلیکیشن «زبانشناس»

این درس را می‌توانید به بهترین شکل و با امکانات عالی در اپلیکیشن «زبانشناس» بخوانید

دانلود اپلیکیشن «زبانشناس»

فایل ویدیویی

متن انگلیسی درس

Vocabulary is everything

not exactly everything

but It’s really crucial

when it comes to learning English.

So let’s learn different ways of saying

“For example”

So instead of using “for example” every time

you can use these terms too:

Number 1

Such as…

We have a lot of fruits

such as apple

banana

orange etc.

Number 2

Like.

You can learn many languages

like Spanish

English

German etc.

Number 3

To give you an idea…

To give you an idea

you can be a teacher and I can be a student.

Number 4

Let’s say…

Let’s say I’m 5 times more aggressive than James.

We all know that’s not true!

What is it that you use

instead of for example?

Let me know in the comments

See you soon!

ترجمه‌ی درس

لغت همه‌چیزه

نه دقیقا همه‌چیز

ولی برای یادگیری زبان انگلیسی

خیلی مهم و حیاتیه.

پس بریم راه‌های مختلف برای گفتنِ

‫For example رو یاد بگیریم

‫پس به جای اینکه همش بگی for example

میتونی این کلمات ‌هم به‌کار ببری.

شماره یک

از جمله.

ما کلی میوه داریم

از جمله سیب

موز

پرتقال و غیره

شماره دو

مثلِ.

تو میتونی زبان‌های زیادی یاد بگیری

مثل اسپانیایی

انگلیسی

آلمانی و غیره

شماره سه

جهت ایده ‌دادن بگم.

جهت ایده دادن بگم

تو میتونی معلم باشی و من دانش‌آموز.

شماره چهار

فرض کنیم.

فرض کنیم من ۵ برابر از جیمز پرخاشگرترم.

هممون میدونیم که این حقیقت نداره!

شماها به‌جای

‫ for example چی استفاده میکنین؟

تو کامنت‌ها بهم بگین

به زودی میبینمتون!