تلفظ انگلیسی - بدون تلاش

دوره تلفظ انگلیسی - بدون تلاش

در رابطه با این دوره:

لهجه: امریکن مناسب برای: مکالمه و تلفظ این دوره توسط آقای ای جی هوگ طراحی شده که علاوه بر تقویت تلفظ صحیح لهجه آمریکایی، به بهبود مهارت مکالمه هم میپردازه. این دوره به شما کمک میکنه تا مثل یک بومی زبان مقیم آمریکای شمالی صحبت کنید. (ترجمه تیم زبانشناس)

این دوره شامل 19 فصل زیر است: