با جیمز پول دار شو!

توضیح مختصر

  • سطح ساده

دانلود اپلیکیشن «زبانشناس»

این درس را می‌توانید به بهترین شکل و با امکانات عالی در اپلیکیشن «زبانشناس» بخوانید

دانلود اپلیکیشن «زبانشناس»

فایل ویدیویی

متن انگلیسی درس

You wanna be rich like me?

You wanna make 20 million every month?

I’m gonna tell you the secret of making money

without even bothering yourself.

just swipe up

and buy the financial intelligence

by Dr James Batson.

You’re selling a course?

No man

i’m just selling bananas.

Are you stupid or something?

Of course I’m selling a course.

You really know

how to teach the things you just said?

You really know how to.

Who do you think I’m getting these messages from?

Do you really know?

Are you serious?

Yeah, a lot of people had great results.

Then why the hell didn’t you teach me?

OK

Transfer 10 million to my account

after that I’ll show you how it’s done.

What?

10 million?

I don’t have time for this

you want me to teach you or not?

Wait a minute

do you guarantee it?

Of course

you can get your money back after 10 days.

OK

Give me your account number.

Here, done!

alright!

So what should I do to become rich?

Go tell everyone you’re selling a course

that’s it, like me!

Give me my money back.

And how am I supposed to do that exactly?

You don’t wanna be rich?

Do you?

ترجمه‌ی درس

میخوای مثل من پولدار شی؟

میخوای هر ماه ۲۰ میلیون در بیاری؟

میخوام بهتون رمز پول در آوردن

بدون اینکه حتی به خودت زحمت بدی رو یاد بدم.

فقط بکش بالا

و هوش مالی

از دکتر جیمز بتسن رو خریداری کن.

داری دوره میفروشی؟

نه پسر

فقط دارم موز میفروشم.

احمقی چیزی هستی؟

معلومه که دارم دوره میفروشم.

واقعا بلدی

این چیزایی که الان گفتی رو چطور درس بدی؟

واقعا بلدی چطوری.

فکر میکنی این پیاما رو از کی دارم میگیرم؟

واقعا بلدی؟

جدی میگی؟

آره، خیلیا نتیجه‌ی خوبی گرفتن.

پس چرا به من یاد ندادی؟

خب

‫۱۰ میلیون بریز تو حسابم

بعد از اون بهت میگم چطور انجام میشه.

چی؟

ده میلیون؟

من وقت اضافی ندارم

میخوای بهت یاد بدم یا نه؟

وایسا

تضمین میکنی؟

معلومه

میتونی بعد از ۱۰ روز پولت رو پس بگیری.

باشه

شماره حسابتو بده.

بیا، ریختم!

خب!

چیکار باید بکنم که پولدار شم؟

برو به همه بگو داری دوره میفروشی

همین، مثل من!

پولمو پس بده.

و دقیقا چطوری باید این کارو کنم؟

شماها که نمیخواین پولدار شین؟

میخواین؟