جیمز چندش آوره

توضیح مختصر

جیمز شروع میکنه به چیپس خوردن و میره رو اعصاب عارف

  • سطح خیلی ساده

دانلود اپلیکیشن «زبانشناس»

این درس را می‌توانید به بهترین شکل و با امکانات عالی در اپلیکیشن «زبانشناس» بخوانید

دانلود اپلیکیشن «زبانشناس»

فایل ویدیویی

متن انگلیسی درس

James is disgusting

I’m not in the mood, okay?

So don’t even start your shit.

I just walked in the room what’s your problem?

That’s all you need to do to get on my nerves.

Whatever man I’ll leave.

You can stay here.just…

don’t aggravate me.Okay?

I got nothing to do with you I won’t bother you.

Are you kidding me?

What?

I told you not to bother me.

I’m just eating my chips man what the hell?

You eat like a cow.

Eat silently dude Im trying to work on this Alright , alright .

I’ll eat quietly

What?

This is how I eat.

I just got into it a little.

You look like you’ve never eaten food before.

What’s wrong with you?

This is how I eat man.what can I say?

Do your whole family eat like that?

I wanna know.

Hey watch your mouth.

Don’t disrespect my family.

But yes.

So you’re telling me you can’t eat a single meal without making noises?

I don’t know.I hadn’t noticed it before.

what do you guys think?

Isn’t he disgusting?

Yeah whatya think?

Say yes and I will answer you with this babygirl right here You know what I’m talking about?

ترجمه‌ی درس

جیمز چندش آوره

اصلا حوصله ندارم ، باشه؟

پس اصلا چرت و پرت گفتناتو شروع نکن

من فقط اومدم تو اتاق مشکلت چیه؟

.این تمام کاریه که باید بکنی تا بری رو اعصابم .

خیلی خب بابا میرم

میتونی بمونی.فقط

فقط خونمو جوش نیار باشه؟

من با تو چیکار دارم اذیتت نمیکنم

شوخیت گرفته؟

چیه؟

گفتم اذیتم نکنی

منم فقط دارم چیپسمو میخورم دیگه داداش چیه مگه؟

.مثل گاو میخوری

آروم بخور من دارم رو این کار میکنم حله حله

آروم میخورم

چیه؟

مدل خوردنمه

تازه زدم تو کارش

یه جوری هستی انگار تابحال غذا نخوردی

مشکلت چیه اخه؟

من همینطوری میخورم دیگه چی بگم؟

همه ی خانوادت اینطوری غذا میخورن؟

میخوام بدونم

هی حرف دهنتو بفهم

به خانوادم بی احترامی نکن .

ولی آره

یعنی داری میگی یه خوراکی ساده رو بدون سر و صدا نمیتونی بخوری؟

نمیدونم قبلا بهش توجه نکردم

شما چطور فکر میکنید دوستان؟

چندش نیست؟

آره شما چطور فکر میکنید؟

بگید آره و من با این دختر کوچولو جوابتونو میدم میدونید راجب چی حرف میزنم دیگه؟