تو هم میتونی!

توضیح مختصر

  • سطح خیلی ساده

دانلود اپلیکیشن «زبانشناس»

این درس را می‌توانید به بهترین شکل و با امکانات عالی در اپلیکیشن «زبانشناس» بخوانید

دانلود اپلیکیشن «زبانشناس»

فایل ویدیویی

متن انگلیسی درس

Let me tell you something

you only live once

Just one time!

Then why the hell

would you care about what the people are saying?

just be yourself

do whatever you wanna do!

You wanna go hundred miles an hour

on the road of success?

You can even go two hundred

go die in a car accident!

But

you’re gonna die as a free human.

Think about it.

What is it that you want from this life?

Go do it.

You wanna kill people?

Go kill.

Hey.

don’t go too far

they’ll shut us down!

Alright alright

Who defines good and evil?

People?

nahh

ok

stand up

stand in front of the mirror

Now

show your true self to the mirror

GOOD

now face the wall

hit your head to the wall as hard as you can

come on

let everybody know who the boss is

Now I want you to do one last thing

I want you to kill yourself

just go pick up a knife and.

hey James

What?

They’re looking for me?

Hey, what you doing ?

leave me alone.

You have the right to remain silent

and refuse to answer questions.

Anything you say may

be used against you in a court of law!

Hey hey stop

stoppp!

ترجمه‌ی درس

بذار یه چیزی بهت بگم

تو فقط یک بار زندگی میکنی

فقط یه بار!

پس چرا

به حرف مردم اهمیت میدی؟

فقط خودت باش

هرکاری میخوای بکن!

میخوای با سرعت صد مایل بر ساعت

تو جاده‌ی موفقیت بری؟

میتونی حتی با سرعت ۲۰۰ مایل بری

اصلا برو تو تصادف بمیر!

اما

به عنوان یه انسان رها میمیری.

بهش فکر کن.

از این زندگی چی میخوای؟

برو انجامش بده.

میخوای آدما رو بکشی؟

برو بکش.

هی.

زیاده روی نکن

میان جلومونو میگیرینا!

باشه باشه

خوبی و بدی رو کی تعیین میکنه؟

مردم؟

نه

خب

پاشو

جلوی آیینه بایست

حالا

خودِ واقعیتو به آینه نشون بده

خوبه

حالا برو جلوی دیوار

تا جایی که میتونی سرتو محکم بکوب به دیوار

زودباش

بذار همه بفهمن رئیس کیه

حالا ازت میخوام کار آخرو انجام بدی

میخوام خودتو بکشی

فقط برو یه چاقو بردار و.

هی جیمز

چیه؟

دنبال من میگردن؟

هی چیکار میکنی؟

ولم کن.

تو حق اینکه ساکت بمونی

و به سوالات جواب ندی رو داری.

هرچیزی که بگی ممکنه

تو دادگاه بر علیه‌ت استفاده شه!

هی هی وایسا

وایسااا!