زندگی روزمره

درباره‌ی این درس:

در این درس مکالمات آسان انگلیسی درباره زندگی روزمره یاد می گیرید .

این درس شامل 77 درس زیر است:

در این درس مکالمات آسان انگلیسی درباره زندگی در پاسادنا یاد می گیرید .

در این درس مکالمات آسان انگلیسی درباره یک ماشین هوندا یاد می گیرید .

در این درس مکالمات آسان انگلیسی درباره نامزد داشتن یاد می گیرید .

در این درس مکالمات آسان انگلیسی درباره سگ گردانی یاد می گیرید .

در این درس مکالمات آسان انگلیسی درباره قرض گرفتن یاد می گیرید .

در این درس مکالمات آسان انگلیسی درباره رفتن به ساحل یاد می گیرید .

در این درس مکالمات آسان انگلیسی درباره ترک کردن همسر یاد می گیرید .

در این درس مکالمات آسان انگلیسی درباره برنامه تلوزیونی یاد می گیرید .

در این درس مکالمات آسان انگلیسی درباره مکان مناسب زندگی کردن یاد می گیرید .

در این درس مکالمات آسان انگلیسی درباره تشک جدید یاد می گیرید .

در این درس مکالمات آسان انگلیسی درباره سرعت لپ‌تاپ یاد می گیرید .

در این درس مکالمات آسان انگلیسی درباره پیتزا یاد می گیرید .

در این درس مکالمات آسان انگلیسی درباره خانه جدید یاد می گیرید .

در این درس مکالمات آسان انگلیسی درباره ماهی ها یاد می گیرید .

در این درس مکالمات آسان انگلیسی درباره یک نامزد بد یاد می گیرید .

در این درس مکالمات آسان انگلیسی درباره حیوانات سخنگو یاد می گیرید .

در این درس مکالمات آسان انگلیسی درباره روز خانه تکانی یاد می گیرید .

در این درس مکالمات آسان انگلیسی درباره یک معتاد به تلوزیون یاد می گیرید .

در این درس مکالمات آسان انگلیسی درباره نامه نوشتن به مادر بزرگ یاد می گیرید .

در این درس مکالمات آسان انگلیسی درباره خوابیدن یاد می گیرید .

در این درس مکالمات آسان انگلیسی درباره خداوند همه چیز را می بیند یاد می گیرید .

در این درس مکالمات آسان انگلیسی درباره غذادادن به گربه یاد می گیرید .

در این درس مکالمات آسان انگلیسی درباره اصلاح کردن صورت یاد می گیرید .

در این درس مکالمات آسان انگلیسی درباره دو شخص مودب یاد می گیرید .

در این درس مکالمات آسان انگلیسی درباره یک توله سگ یاد می گیرید .

در این درس مکالمات آسان انگلیسی درباره بچه گربه هایی برای اهدا یاد می گیرید .

در این درس مکالمات آسان انگلیسی درباره بهشت یاد می گیرید .

در این درس مکالمات آسان انگلیسی درباره در دسترس بودن یاد می گیرید .

در این درس مکالمات آسان انگلیسی درباره جمعه سیزدهم یاد می گیرید .

در این درس مکالمات آسان انگلیسی درباره دوست داشتن یاد می گیرید .

در این درس مکالمات آسان انگلیسی درباره نامزد یاد می گیرید .

در این درس مکالمات آسان انگلیسی درباره بو کشیدن یاد می گیرید .

در این درس مکالمات آسان انگلیسی درباره تحویل نامه یاد می گیرید .

در این درس مکالمات آسان انگلیسی درباره یک دکمه گم شده یاد می گیرید .

در این درس مکالمات آسان انگلیسی درباره چیزی گفتن یاد می گیرید .

در این درس مکالمات آسان انگلیسی درباره شسته و تاشده یاد می گیرید .

در این درس مکالمات آسان انگلیسی درباره برنامه رادیویی یاد می گیرید .

در این درس مکالمات آسان انگلیسی درباره رژیم غذایی نامناسب یاد می گیرید .

در این درس مکالمات آسان انگلیسی درباره یک ساندویچ ژامبون یاد می گیرید .

در این درس مکالمات آسان انگلیسی درباره وقت حمام کردن یاد می گیرید .

در این درس مکالمات آسان انگلیسی درباره یک صفحه سیاه یاد می گیرید .

در این درس مکالمات آسان انگلیسی درباره یک هارد درایو جدید یاد می گیرید .

در این درس مکالمات آسان انگلیسی درباره ایمیل یاد می گیرید .

در این درس مکالمات آسان انگلیسی درباره چرت زدن یاد می گیرید .

در این درس مکالمات آسان انگلیسی درباره مراسم خاک ‌سپاری یاد می گیرید .

در این درس مکالمات آسان انگلیسی درباره فیل یاد می گیرید .

در این درس مکالمات آسان انگلیسی درباره آشنا شدن با دوستان من یاد می گیرید .

در این درس مکالمات آسان انگلیسی درباره بهتر است بیرون نرویم یاد می گیرید .

در این درس مکالمات آسان انگلیسی درباره پرکردن فرم یاد می گیرید .

در این درس مکالمات آسان انگلیسی درباره پناهگاه حیوانات یاد می گیرید .

در این درس مکالمات آسان انگلیسی درباره باران باریدن یاد می گیرید .

در این درس مکالمات آسان انگلیسی درباره هوای گرم یاد می گیرید .

در این درس مکالمات آسان انگلیسی درباره آدم برفی یاد می گیرید .

در این درس مکالمات آسان انگلیسی درباره دستگاه خودپرداز یاد می گیرید .

در این درس مکالمات آسان انگلیسی درباره سطل زباله ابی یاد می گیرید .

در این درس مکالمات آسان انگلیسی درباره تلوزیون دیجیتال یاد می گیرید .

در این درس مکالمات آسان انگلیسی درباره تیرخلاص را به من شلیک کن یاد می گیرید .

در این درس مکالمات آسان انگلیسی درباره نژادپرستی یاد می گیرید .

در این درس مکالمات آسان انگلیسی درباره از دستمال کاغذی یاد می گیرید .

در این درس مکالمات آسان انگلیسی درباره دو کودک یاد می گیرید .

در این درس مکالمات آسان انگلیسی درباره هنر یاد می گیرید .

در این درس مکالمات آسان انگلیسی درباره زندگی کردن یاد می گیرید .

در این درس مکالمات آسان انگلیسی درباره یک تصمیم دشوار یاد می گیرید .

در این درس مکالمات آسان انگلیسی درباره وصله دوزی یا دوختن یاد می گیرید .

در این درس مکالمات آسان انگلیسی درباره چیش خنده داره یاد می گیرید .

در این درس مکالمات آسان انگلیسی درباره مردم اینجا اسپانیایی صحبت می‌کنند یاد می گیرید .

در این درس مکالمات آسان انگلیسی درباره کره زمین یاد می گیرید .

در این درس مکالمات آسان انگلیسی درباره شعر خواندن یاد می گیرید .

در این درس مکالمات آسان انگلیسی درباره سر و مر و گنده یاد می گیرید .

در این درس مکالمات آسان انگلیسی درباره هم‌اکنون به‌صورت زنده از شبکهٔ ان‌بی‌سی 4 یاد می گیرید .

در این درس مکالمات آسان انگلیسی درباره حیات اخروی یاد می گیرید .

در این درس مکالمات آسان انگلیسی درباره پاهایت را تمیز کن یاد می گیرید .

در این درس مکالمات آسان انگلیسی درباره روز مادر یاد می گیرید .

در این درس مکالمات آسان انگلیسی درباره یک پرچم جدید یاد می گیرید .

در این درس مکالمات آسان انگلیسی درباره باز شدن اشتها یاد می گیرید .

در این درس مکالمات آسان انگلیسی درباره تماس با نرخ یک دلار یاد می گیرید .

در این درس مکالمات آسان انگلیسی درباره خیانت یاد می گیرید .