تمرین مکالمات روزمره انگلیسی

دوره تمرین مکالمات روزمره انگلیسی

در رابطه با این دوره:

لهجه: امریکن/ در این دوره ۷۵ مکالمه انگلیسی که به صورت روزمره با آن سر و کار دارید تمرین می شود.

این دوره شامل 74 درس زیر است:

در این درس مکالمه انگلیسی مرتبط با خانواده تمرین می شود

در این درس مکاامات روزمره درباره رستوران را یاد می گیرید.

در این درس مکالمات روزمره درباره کتاب ها را یادمی گیرید .

در این درس مکالمه روزمره انگلیسی درباره سفر کردن و مسافرت بین دو دوست را یاد می گیرید.

در این درس مکالمات روزمره انگلیسی درباره سایت ها یاد می گیرید .

در این درس مکالمات روزمره درباره تصادف یاد می گیرید .

در این درس مکالمات روزمره انگلیسی درباره خاطرات کودکی یاد می گیرید.

در این درس مکالماتی درباره اتاق های مورد علاقه یاد می گیرید.

در این درس مکالمات روزمره ای درباره هدایایاد می گیرید .

در این درس مکالماتی درباره مکان تاریخی یاد می گیرید .

در این درس مکالمات روزمره ای درباره مجله و روزنامه یاد می گیرید .

در این درس مکالمات روزمره درباره یک روز به یاد ماندنی را یاد می گیرید .

در این درس مکالمات روزمره درباره یک موضوع مورد علاقه یاد می گیرید .

در این درس مکالمات روزمره درباره موزه یاد می گیرید .

در این درس مکالمات انگلیسی درباره فیلم مورد علاقه یاد می گیرید .

در این درس مکالمات روزمره درباره یک کشور خارجی یاد می گیرید.

در این درس مکالمات روزمره درباره معلم و استاد را یاد می گیرید .

مکالمه ساده انگلیسی در رابطه با دوستان.

در این درس مکالمات روزمره انگلیسی درباره هتل را یاد می گیرید.

در این درس مکالمات روزمره انگلیسی درباره نامه نگاری را یاد می گیرید .

در این درس مکالمات روزمره درباره تفریحات یاد می گیرید.

در این درس مکالمات روزمره درباره موسیقی یاد می گیرید .

در این درس مکالمات روزمره درباره خرید یاد می گیرید .

در این درس مکالمات روزمره درباره تعطیلات یاد می گیرید .

در این درس مکالمات انگلیس یدرباره حیوانات یاد می گرید .

در این درس مکالمات روزمره درباره یک مهارت خاص یاد می گیرید .

دراین درس مکالمات روزمره درباره ورزش ها را یاد می گیرید.

در این درس مکالمات روزمره انگلیسی درباره مدرسه را یاد می گیرید .

در این درس مکالمات روزمره انگلیسی درباره جشنواره یاد می گیرید .

در این درس مکالمات روزمره انگلیسی درباره غذا یاد می گیرید .

در این درس مکالمات روزمره انگلیسی درباره لوازم خانگی یاد می گیرید .

در این درس مکالمات روزمره انگلیسی درباره یک گروه موسیقی یاد می گیرید .

در این درس مکالمات روزمره انگلیسی درباره آبو وهوا یاد می گیرید .

در این درس مکالمات روزمره انگلیسی درباره همسایه یاد می گیرید .

در این درس مکالمات روزمره انگلیسی درباره مناظر طبیعی یاد می گیرید.

در این درس مکالمه ای انگلیسی بین دو نفر در رابطه با فعالیت های خارج از منزل یاد می گیرید.

دراین درس مکالمات روزمره انگلیسی درباره قانون یاد می گیرید.

در این درس مکالمات روزمره انگلیسی درباره آلودگی یاد می گیرید .

در این درس مکالمات روزمره انگلیسی درباره راهبندان یاد می گیرید .

در این درس مکالمات روزمره انگلیسی درباره برنامه تلوزیونی یاد می گیرید.

در این درس مکالمات روزمره انگلیسی درباره معماری - ساختمان یاد می گیرید .

در این درس مکالمات روزمره انگلیسی درباره رسانه الکترونیکی یاد می گیرید.

در این درس مکالمات روزمره انگلیسی درباره شغل یاد می گیرید.

در این درس مکالمه روزمره انگلیسی درباره مسابقه یاد می گیرید.

در این درس مکالمات روزمره انگلیسی درباره باغ و باغچه را یاد می گیرید .

در این درس مکالمات روزمره انگلیسی درباره زادگاه یاد می گیرید.

در این درس مکالمات روزمره انگلیسی درباره پوشاک یاد می گیرید.

در این درس مکالمات روزمره انگلیسی درباره تبلیغ یاد می گیرید.

در این درس مکالمات روزمره انگلیسی درباره پروژه یاد می گیرید.

در این درس مکالمات روزمره انگلیسی درباره جشن عروسی یاد می گیرید.

در این درس مکالمات روزمره انگلیسی درباره کافی شاپ یاد می گیرید.

در این درس مکالمات روزمره انگلیسی درباره فرهنگ یاد می گیرید.

در این درس مکالمات روزمره انگلیسی درباره سیاست مدار یاد می گیرید.

در این درس مکالمات روزمره انگلیسی درباره کامپیوتر یاد می گیرید.

دراین درس مکالمات روزمره درباره تمرین یاد می گیرید.

در این درس مکالمات روزمره انگلیسی درباره هدف یاد می گیرید.

در این درس مکالمات روزمره انگلیسی درباره هنر یاد می گیرید.

در این درس مکالمات روزرمه انگلیسی درباره روش و سبک یاد می گیرید.

در این درس مکالمات روزمره انگلیسی درباره جواهرات یاد می گیرید .

در این درس مکالمات روزمره درباره لوازم آرایشی یاد می گیرید.

در این درس مکالمات روزمره انگلیسی درباره بازی های داخل سالن یاد می گیرید.

در این درس مکاملات روزمره انگلیسی درباره مکالمه انگلیسی یاد می گیرید .

در این درس مکالمات روزمره انگلیسی درباره یادگیری زبان دوم یاد می گیرید .

در این درس مکالمات روزمره انگلیسی درباره یک فرد خلاق یاد می گیرید .

در این درس مکالمات روزمره انگلیسی درباره یک فرد مشهور یاد می گیرید.

در این درس میتوانید یاد بگیرید که چطور در رابطه با یک مشکل سلامتی به زبان انگلیسی گفتگو کنید.

در این درس مکالمات روزمره انگلیسی درباره پیشرفتهای تکنولوژیکی یاد می گیرید.

در این درس مکالمات روزمره انگلیسی درباره اقلام صنایع دستی یاد می گیرید .

در این درس مکالمات روزمره انگلیسی درباره جراحی پلاستیک یاد می گیرید.

در این درس مکالمات روزمره انگلیسی درباره موفقیت یاد می گیرید .

در این درس مکالمات روزمره انگلیسی درباره یک نقطه تحول یاد می گیرید .

در این درس مکالمات روزمره انگلیسی درباره کسب و کار یاد می گیرید.

در این درس مکالمات روزمره انگلیسی درباره ارتباط برقرار کردن یاد می گیرید .