انگلیسی قدرت

دوره انگلیسی قدرت

در رابطه با این دوره:

لهجه: امریکن مناسب برای: واژگان و مکالمه این دوره با عنوان power english توسط آقای ای جی هوگ طراحی شده و علاوه بر آموزش زبان انگلیسی، به شما در بالا بردن انگیزه و کاهش ترس از مکالمه کمک میکند و به شما یاد میده ضمیر ناخودآگاهتون رو فعال‌تر از گذشته کنید و به جای خوندن سر سری و استفاده از روش حفظ کردن و گرامری، از روش ذاتی استفاده کنید. (ترجمه تیم زبانشناس)

این دوره شامل 30 فصل زیر است: