داستان های مصور صوتی

24 مجموعه | 614 داستان انگلیسی

بازی را شروع کنید!

توضیح مختصر

امروز روز بازی مهم بیس بال است و پیت آماده بازی کردن است. پیت در زمانی که بازی آنطور که دوست دارد پیش نمی رود چکار خواهد کرد؟ او همه تلاشش را می کند.

  • سطح سخت

دانلود اپلیکیشن «زبانشناس»

این داستان انگلیسی را می‌توانید به بهترین شکل و با امکانات عالی در اپلیکیشن «زبانشناس» بخوانید

دانلود اپلیکیشن «زبانشناس»

راهنمای خواندن این داستان انگلیسی

نکته اول:

ابتدا می‌توانید یکی دو بار به‌صورت تفننی این داستان را به‌صورت صوتی یا تصویری ببینید. اما برای یادگیری زبان انگلیسی بایستی تکنیک‌های سایه و استراتژی‌های گفته‌شده در نوشته‌ی پنج استراتژی برای تقویت مکالمه را روی این داستان پیاده‌سازی نمایید.

نکته دوم:

اگر سطح این داستان مناسب شما نبود، میتوانید به بخش داستان کوتاه انگلیسی وبسایت زبانشناس مراجعه کرده و داستان دیگری انتخاب نمایید.

فایل ویدیویی

متن انگلیسی داستان انگلیسی

PLAY BALL!

Here comes Pete the Cat. Pete has a mitt. He has a bat and a ball. What will Pete do today?

Pete will play baseball! Today is the big game. The Rocks are playing the Rolls. Pete and his team get set. They play catch. They take turns hitting.

It is time to play ball! The Rocks bat first. Pete waits for his turn.

Crack! The batter hits the ball. He runs to first base.

“Way to go!” Pete cheers.

“Batter up!” says the umpire.

Pete goes up to bat.

The pitcher throws the ball. Pete swings the bat. He misses the ball.

Strike one!

The pitcher pitches again. Pete swings too high.

Strike two!

The pitcher winds up. He throws. Pete strikes out.

But Pete is not sad. He did his best. Pete’s friend Ben is up. Ben hits a home run! “Way to go!” cheers Pete.

The Rolls go up to bat. The Rocks go to the field.

Crack! Here comes a fly ball! “I’ve got it!” calls Pete.

The ball hits his mitt. But Pete drops it. He is not sad. He did his best.

Another hit! This time Pete catches it, but he throws it too far.

Pete is up at bat again. He wants to hit the ball.

The first pitch is too low. Pete does not swing.

Ball one!

The next pitch is too high. Pete does not swing.

Ball two!

The third pitch is inside. The fourth pitch is outside. Pete gets four balls.

Pete wanted to get a hit. But a walk is cool, too.

The next batter gets a hit. Pete runs as fast as he can. Pete wants to score, but he is out at home plate. Pete is not sad. He did his best.

The game is over. The Rocks win six to three!

“Way to go!” calls Pete.

“Good game,” the Rocks say.

“Good game,” the Rolls say.

Pete did his best. He had fun. What a great game!

ترجمه‌ی داستان انگلیسی

بازی را شروع کنید

این هم از پیت گربه. پیت یک دستکش بیس بال دارد. او یک چوب بیس بال و یک توپ دارد. پیت امروز چکار خواهد کرد؟ پیت بیس بال بازی می کند! امروز، روز بازی مهم است. تیم راکس با تیم رولز بازی می کند. پیت و هم تیمی هایش آماده بازی می شوند. آنها توپ گیری می کنند. آنها به نوبت به توپ ضربه می زنند.

بازی بیس بال شروع می شود! تیم راکس باید به توپ ضربه بزند. پیت منتظر می ماند تا نوبتش برسد.

کرک! ضربه زننده توپ را زد. او به سمت بیس اول می رود.

پیت فریاد زد “عالی بود!”

داور گفت “توپ زن بعدی بیاید!”

پیت رفت تا به توپ ضربه بزند.

پرتاب کننده توپ را پرتاب کرد. پیت چوب بیس بال را تکان داد. او توپ را نزد.

اولین امتیاز منفی برای توپ زن!

پرتاب کننده توپ را دوباره پرت کرد. پیت چوب بیسبال را خیلی بالا برد.

دومین امتیاز منفی برای توپ زن!

پرتاب کننده آماده پرتاپ توپ شد. او توپ را پرتاب کرد. پیت برای سومین بار موفق به زدن ضربه درست نشد.

ولی پیت ناراحت نیست. او همه تلاشش را کرد. دوست پیت بن آماده ضربه شد. بن یک ضربه درست می زند. پیت فریاد میزند “عالی بود!”

تیم رولز برای ضربه زدن آماده شود. تیم راک برای پرتاب آماده شود.

کرک! توپ در هوا حرکت می کند! پیت می گوید “گرفتم”

توپ به دستکش او می خورد. اما پیت آن را می اندازد. او ناراحت نیست. او همه تلاش خود را کرد.

یک ضربه دیگر! پیت این بار توپ را می گیرد، ولی آن را خیلی دور پرتاب می کند.

پیت در محل ضربه زدن است. او می خواهد به توپ ضربه بزند.

پرتاب اول خیلی پایین است. پیت چوب را حرکت نمی دهد.

اولین امتیاز منفی برای پرتاب کننده!

پرتاب دوم خیلی بلند است. پیت چوب را حرکت نمی دهد.

دومین امتیاز منفی برای پرتاب کننده!

توپ سوم نزدیک پیت پرتاب می شود. توپ چهارم با فاصله از پیت پرتاب می شود. پیت چهار امتیاز از پرتاب کننده می گیرد.

پیت می خواست یک ضربه موفق بزند. ولی حرکت به سمت بیس اول هم خوب است.

ضربه زننده بعدی به توپ ضربه می زند. پیت تا جایی که می تواند سریع می دود. ولی نتوانست در بیس خانه قرار بگیرد. پیت ناراحت نیست. او همه تلاشش را کرد.

بازی تمام شد. تیم راکس با نتیجه شش بر سه برنده بازی شد.

پیت می گوید “عالی بود”

بازیکنان تیم راکس می گویند “بازی خوبی بود”

بازیکنان تیم رولز می گویند بازی خوبی بود.

پیت تمام تلاشش را کرد. او خوش گذراند. چه بازی خوبی بود!