عبارات رایج انگلیسی

49 درس

توانایی

توضیح مختصر

در این درس عبارات انگلیسی رایج درباره توانایی یاد می گیرید .

  • سطح خیلی ساده

دانلود اپلیکیشن «زبانشناس»

این درس را می‌توانید به بهترین شکل و با امکانات عالی در اپلیکیشن «زبانشناس» بخوانید

دانلود اپلیکیشن «زبانشناس»

فایل صوتی

دانلود فایل صوتی

متن انگلیسی درس

Can you lift this table?

Can you speak English?

Can you help me?

Can you play the piano?

Will you able to come to my birthday party this weekend?

Are you able to go out with me tonight?

I can speak 5 languages.

I can swim 2 kilometers.

I can’t help you.

I won’t be able to come to your birthday party.

I will be able to see you next week.

When I finish this course, I will be able to find a good job.

When I was a child I could play football very well.

I was not able to visit him yesterday.

ترجمه‌ی درس

می‌توانی این میز را بلند کنی؟

می‌توانی انگلیسی صحبت کنی؟

می‌توانی کمکم کنی؟

می‌توانی پیانو بنوازی؟

آیا می‌توانی این آخر هفته به جشن تولدم بیایی؟

می‌توانی امشب با من بیرون بیایی؟

می‌توانم به 5 زبان صحبت کنم.

می‌توانم 2 کیلومتر شنا کنم.

نمی‌توانم کمکت کنم.

نمی‌توانم به جشن تولدت بیایم.

می‌توانم هفتهٔ بعد ببینمت.

وقتی این دورهٔ آموزشی را تمام کنم، می‌توانم یک کار خوب پیدا کنم.

وقتی بچه بودم، می‌توانستم به‌خوبی فوتبال بازی کنم.

دیروز نمی‌توانستم او را ملاقات کنم.