عبارات رایج انگلیسی

49 درس

درخواست و ارائهٔ دستورالعمل

توضیح مختصر

در این درس عبارات رایج انگلیسی درباره درخواست و ارائهٔ دستورالعمل یاد می گیرید .

  • سطح خیلی ساده

دانلود اپلیکیشن «زبانشناس»

این درس را می‌توانید به بهترین شکل و با امکانات عالی در اپلیکیشن «زبانشناس» بخوانید

دانلود اپلیکیشن «زبانشناس»

فایل صوتی

دانلود فایل صوتی

متن انگلیسی درس

How do I…?

Can you show me how to…?

Do you know how to…?

How do I go about…?

What do you suggest?

What is the first step?

What is the best way to…?

First, you…

Then, you…

Next, you…

Lastly, you…

The first thing you do is…

Before you begin, (you should…)

The best place to begin is…

I would start by…

After that,

The next step is to…

The next thing you do is…

Once you’ve done that, then…

When you finish that, then…

The last step is…

The last thing you do is…

In the end,…

When you’ve finished,…

When you’ve completed all the steps,…

ترجمه‌ی درس

چطور انجام دهم؟

می‌توانید به‌من نشان دهید چطور …؟

می‌دانید چطور …؟

چطور باید انجام دهم؟

پیشنهاد شما چیست؟

گام اول چیست؟

بهترین راه چیست برای

در مرحلهٔ اول، شما …

بعد از آن، شما …

سپس، شما …

درنهایت، شما …

اولین کاری که انجام می‌دهید این‌است که …

قبل از شروع، (باید …)

بهترین مکان برای شروع …

من شروع می‌کنم با

پس از آن،

گام بعد این است که …

کاری که در ادامه انجام می‌دهید، این است که …

پس از این‌که آن‌را تمام کردید، …

پس از این‌که آن‌را تمام کردید، …

گام نهایی این است که …

آخرین کاری که انجام می‌دهید این است که …

در آخر …

وقتی کار را تمام کردید …

وقتی تمام گام‌ها را تکمیل کردید …