عبارات رایج انگلیسی

49 درس

قطع کردن حرف دیگران

توضیح مختصر

در این درس عبارات رایج انگلیسی درباره قطع کردن حرف دیگران یاد می گیرید.

  • سطح ساده

دانلود اپلیکیشن «زبانشناس»

این درس را می‌توانید به بهترین شکل و با امکانات عالی در اپلیکیشن «زبانشناس» بخوانید

دانلود اپلیکیشن «زبانشناس»

فایل صوتی

دانلود فایل صوتی

متن انگلیسی درس

Excuse me for interrupting, but…

Sorry for interrupting but….

May I interrupt for a minute?

May I say something here?

Can I stop you there for a moment?

Just a moment, I’d like to….

Sorry, Could I just mention that…

I don’t mean to intrude, but . . .

May I have a word?

Excuse me, but…

Do you mind if I interrupt you?

Sorry, I didn’t catch that, is it possible to repeat the last point?

While that is an important point, it’s also important to add…

If you don’t mind, I’d like to mention something.

Sorry to butt in, but may I just ask…

Before we move on to the next point, may I add…?

Before you move on, I’d like to say something.

Do you mind if I jump in here?

If I could just come in here. I think….

Can I just add something here?

ترجمه‌ی درس

ببخشید که حرف‌تان را قطع می‌کنم، اما …

شرمنده که حرف‌تان را قطع می‌کنم، اما …

اجازه هست یک لحظه حرف‌تان را قطع کنم؟

اجازه هست چیزی بگویم؟

می‌توانم یک لحظه، همین‌جا، شما را متوقف کنم؟

یه لحظه اجازه دهید، مایلم …

شرمنده، آیا می‌توانم اشاره کنم که …

قصد مزاحمت ندارم، اما …

اجازه هست چیزی بگویم؟

ببخشید، اما …

اشکالی ندارد که حرف‌تان را قطع کنم؟

ببخشید، متوجه آن قسمت نشدم. ممکن است نکتهٔ آخر را تکرار کنید؟

درحالی‌که این نکته مهم است، اهمیت دارد که اضافه کنم …

اگر اشکالی ندارد، مایلم به چیزی اشاره کنم.

شرمنده که مزاحم می‌شوم، اما اجازه هست بپرسم …

قبل از این‌که به نکتهٔ بعد برویم، آیا اجازه دارم اضافه کنم ….؟

پیش از ادامهٔ کارتان، مایلم چیزی بگویم.

مشکلی نیست اگه این‌جا حرف‌تان را قطع کنم؟

اگر اجازه دهید، من فکر می‌کنم …

آیا می‌توانم این‌جا یک جمله اضافه کنم؟