عبارات رایج انگلیسی

49 درس

توافق و عدم توافق

توضیح مختصر

در این درس عبارات انگلیسی رایج درباره توافق و عدم توافق یاد می گیرید.

  • سطح خیلی ساده

دانلود اپلیکیشن «زبانشناس»

این درس را می‌توانید به بهترین شکل و با امکانات عالی در اپلیکیشن «زبانشناس» بخوانید

دانلود اپلیکیشن «زبانشناس»

فایل صوتی

دانلود فایل صوتی

متن انگلیسی درس

I completely agree.

You’re absolutely right.

I agree with you entirely.

I totally agree with you.

I couldn’t agree more.

Exactly.

Absolutely!

You’re right.

Me too!

I agree.

I see exactly what you mean!

That’s exactly what I think.

There is no doubt about it.

I agree up to a point, but …

That’s partly true, but …

That may be true, but…

I see your point, but …

I guess so, but…

That seems obvious, but…

I’m not so sure about that.

I don’t agree!

I don’t agree with you.

I totally disagree!

I’m sorry, but I disagree.

Absolutely not!

I’m afraid I can’t agree with you.That’s not right!

That’s not always true.

I don’t think so.

No, that’s not true.

No way!

ترجمه‌ی درس

کاملاً موافقم.

کاملاً حق با شماست.

کاملاً با شما موافقم.

کاملاً با شما موافقم.

بسیار موافقم.

دقیقاً.

کاملاً!

حق با شماست.

منم همینطور!

موافقم.

دقیقاً می‌دانم منظورتان چیست!

دقیقاً نظر من هم این است.

هیچ شکی راجع به آن وجود ندارد.

تا اندازه‌ای موافقم، اما …

تا اندازه‌ای درست است، اما …

ممکن است درست باشد، اما …

متوجه منظورتان شدم، اما …

حدس من نیز همین است، اما …

بدیهی به‌نظر می‌رسد، اما …

خیلی راجع به آن مطمئن نیستم.

مخالفم!

با شما موافق نیستم.

کاملاً مخالفم!

شرمنده، ولی مخالفم.

قطعاً نه!

متاسفانه نمی‌توانم با شما موافقت کنم.درست نیست!

این همیشه صادق نیست.

این‌طور فکر نمی‌کنم.

نه، این درست نیست.

به‌هیچ وجه!