عبارات رایج انگلیسی

49 درس

بیان بی‌تفاوتی

توضیح مختصر

در این درس عبارات رایج انگلسی درباره بیان بی‌تفاوتی یاد می گیرید .

  • سطح خیلی ساده

دانلود اپلیکیشن «زبانشناس»

این درس را می‌توانید به بهترین شکل و با امکانات عالی در اپلیکیشن «زبانشناس» بخوانید

دانلود اپلیکیشن «زبانشناس»

فایل صوتی

دانلود فایل صوتی

متن انگلیسی درس

Who cares!

I don’t care!

I don’t mind.

I don’t mind whatever you do.

It makes no difference to me.

Do what you like. I don’t care.

It doesn’t matter to me.

So what?

It’s all the same to me.

Why should I care?

It’s your decision.

I wouldn’t mind.

Do as you like.

Whatever you want.

You can say whatever you like.

I couldn’t care less.

ترجمه‌ی درس

کی اهمیت میده!

برام مهم نیست!

برایم مهم نیست.

برایم مهم نیست که چه‌کار می‌کنی.

برایم فرقی ندارد.

هر کاری که می‌خواهی بکن. برام مهم نیست.

برایم مهم نیست.

خُب که چی؟

هیچ فرقی برایم ندارند.

چرا باید برایم مهم باشد؟

تصمیم با شماست.

برایم مهم نیست.

هرکاری که می‌خواهی بکن.

هرچه شما بخواهید.

می‌توانی هر چه که می‌خواهی بگویی.

برایم هیچ اهمیتی ندارد.