عبارات رایج انگلیسی

49 درس

درخواست کردن

توضیح مختصر

در این درس عبارات رایج انگلیسی درباره درخواست کردن یاد می گیرید .

  • سطح خیلی ساده

دانلود اپلیکیشن «زبانشناس»

این درس را می‌توانید به بهترین شکل و با امکانات عالی در اپلیکیشن «زبانشناس» بخوانید

دانلود اپلیکیشن «زبانشناس»

فایل صوتی

دانلود فایل صوتی

متن انگلیسی درس

Can you give me the book?

Could you please take off your raincoat?

Could you please take me to the dentist?

Would you mind opening the window for me, please?

Would you be kind enough to repair my computer?

Do you think you could take me to the supermarket?

Could I ask you to take me home?

Can you tell me what happened?

Would you come to my birthday party?

Would it be possible for you to come here at 8 A.M?

Sure, I’d be glad to…

I’d be happy to …

Sure. Just a moment

No problem.

Of course

Certainly.

All right.

I’m sorry, I can’t.

I’m sorry, but …

I’d loved to, but …

Sorry to say that …

It sounds great, but …

ترجمه‌ی درس

می‌توانید آن کتاب را به من بدهید؟

می‌توانید بارانی‌تان را درآورید؟

می‌توانید من را به دندان‌پزشکی ببرید؟

ممکن است پنجره را باز کنید؟

لطف می‌کنید کامپیوترم را تعمیر کنید؟

امکان دارد بتوانید من را به سوپر مارکت ببرید؟

می‌توانم از شما درخواست کنم که مرا به خانه ببرید؟

می‌توانید بگویید چه شده؟

به جشن تولدم می‌آیی؟

آیا برای‌تان مقدور است که ساعت 8 صبح این‌جا بیایید؟

البته، خوشحال می‌شوم که …

خوشحال می‌شوم که …

البته. یک لحظه اجازه دهید.

حتماً.

البته.

حتماً.

حتماً.

متاسفم، نمی‌توانم.

شرمنده، اما …

دوست داشتم، اما …

متاسفم که بگویم …

عالی به نظر می‌رسد، اما …