عبارات رایج انگلیسی

49 درس

آیا انگلیسی بلدید؟

توضیح مختصر

در این درس عبارات رایج انگلیسی درباره انگلیسی بلد بودن یاد می گیرید .

  • سطح خیلی ساده

دانلود اپلیکیشن «زبانشناس»

این درس را می‌توانید به بهترین شکل و با امکانات عالی در اپلیکیشن «زبانشناس» بخوانید

دانلود اپلیکیشن «زبانشناس»

فایل صوتی

دانلود فایل صوتی

متن انگلیسی درس

Can you speak English?

How long have you been learning English?

Could you speak up a little, please?

Could you please say that again?

Could you please repeat that?

Would you mind spelling that for me?

How do you pronounce this word?

What do you mean by this?

I’m sorry, what do you mean?

What is this thing called in English?

How many languages can you speak?

I speak a little English.

I can speak English very well.

Your English is excellent.

I wish I could speak English fluently like you.

Please speak slowly.

Please repeat what you said.

I’m afraid to speak English.

Sorry, my English is not quite good.

How often do you speak English?

I can read English very well, but I can’t speak.

I would like to improve my English speaking.

You have good pronunciation.

ترجمه‌ی درس

می‌توانید انگلیسی صحبت کنید؟

چه مدت است که انگلیسی می‌آموزید؟

امکان دارد کمی بلندتر صحبت کنید؟

امکان دارد آن را تکرار کنید؟

امکان دارد آن را تکرار کنید؟

لطف می‌کنید آن را برایم هجی کنید؟

چطور این لغت را تلفظ می‌کنید؟

منظورتان از این (جمله) چه بود؟

ببخشید، منظورتون چیه؟

این شیء در زبان انگلیسی، چه نام دارد؟

به چند زبان می‌توانید صحبت کنید؟

می‌توانم کمی به انگلیسی صحبت کنم.

می‌توانم خیلی خوب انگلیسی صحبت کنم.

انگلیسی شما عالی است.

کاش می توانستم مثل شما، انگلیسیِ سلیس صحبت کنم.

لطفاً آهسته صحبت کنید.

لطفا چیزی را که گفتید، تکرار کنید.

از انگلیسی صحبت کردن واهمه دارم.

شرمنده، انگلیسی‌ام زیاد خوب نیست.

هر چند وقت یک‌بار انگلیسی صحبت می‌کنید؟

می‌توانم خیلی خوب انگلیسی را بخوانم، اما نمی‌توانم صحبت کنم.

مایلم مهارت گفتاری خودم را، در انگلیسی، بهبود دهم.

تلفظ‌تان خوب است.