عبارات رایج انگلیسی

49 درس

بیان ممنوعیت

توضیح مختصر

در این درس عبارات رایج انگلیسی درباره بیان ممنوعیت یاد می گیرید .

  • سطح متوسط

دانلود اپلیکیشن «زبانشناس»

این درس را می‌توانید به بهترین شکل و با امکانات عالی در اپلیکیشن «زبانشناس» بخوانید

دانلود اپلیکیشن «زبانشناس»

فایل صوتی

دانلود فایل صوتی

متن انگلیسی درس

It is forbidden to…

You are not allowed to …

You are not permitted to…

It is prohibited to …

You must not …

You are not to…

You can’t…

You are not allowed to smoke in this area.

It is forbidden to swim here.

You are not to feed the animals.

It is prohibited to walk on the grass.

You must not tell anyone about it.

You must not leave the window open.

You are not permitted to be late.

ترجمه‌ی درس

ممنوع است که …

اجازه ندارید که …

شما مجاز نیستید که …

ممنوع است که …

شما نباید …

شما نباید …

نمی‌توانید …

اجازه ندارید در این منطقه سیگار بکشید.

شنا در این‌محل ممنوع است.

نباید به حیوانات (وحشی) غذا دهید.

قدم زدن روی چمن، ممنوع است.

نباید دربارهٔ این به کسی چیزی بگویی.

نباید پنجره را باز بگذاری.

مجاز نیستید که دیر کنید.