عبارات رایج انگلیسی

49 درس

اجازه گرفتن و اجازه دادن

توضیح مختصر

در این درس عبارات رایج انگلیسی درباره اجازه گرفتن یاد می گیرید .

  • سطح خیلی ساده

دانلود اپلیکیشن «زبانشناس»

این درس را می‌توانید به بهترین شکل و با امکانات عالی در اپلیکیشن «زبانشناس» بخوانید

دانلود اپلیکیشن «زبانشناس»

فایل صوتی

دانلود فایل صوتی

متن انگلیسی درس

Can I use your pen, please?

Can I sit here?

Is it okay if I sit here?

Can I ask you a question?

May I use your computer?

May I come in?

Can I take a look at your book?

Do you mind if I turn down the TV?

Do you mind if I use your phone?

Would you mind if I opened the window?

If you don’t mind, I’d like to smoke.

I wonder if I could borrow your car for a few days.

Would it be all right if I borrowed your phone?

Sure.

Sure, go ahead.

No problem.

Yes, you can.

Please feel free.

I don’t mind.

I’m afraid not.

I’m afraid, but you can’t.

I’m sorry, but that’s not possible.

No, you cannot.

You couldn’t do that.

Sorry, you are not permitted.

ترجمه‌ی درس

می‌توانم از خودکارت استفاده کنم؟

می‌توانم اینجا بنشینم؟

مشکلی نیست اگه اینجا بنشینم؟

می‌توانم از شما یک سوال بپرسم؟

اجازه هست از کامپیوترتان استفاده کنم؟

می‌توانم داخل شوم؟

می‌توانم نگاهی به کتابت بیاندازم؟

مشکلی نیست اگه صدای تلویزیون را کم کنم؟

مشکلی نیست اگه از تلفنت استفاده کنم؟

مشکلی نیست اگر پنجره را باز کنم؟

اگر مشکلی ندارید، می‌خواهم سیگار بکشم.

می‌خواستم بدانم که آیا می‌توانم برای چند روز ماشینت را قرض بگیرم؟

مشکلی نیست اگه گوشیت را قرض بگیرم؟

اجازه دادن:

البته

البته، بفرمائید.

مشکلی نیست.

البته که می‌توانید.

خواهش می‌کنم راحت باش.

مشکلی نیست.

اجازه ندادن:

متاسفانه نه.

متاسفم، ولی شما نمی‌توانید.

شرمنده‌ام، ولی امکان ندارد.

نه، نمی‌تونی.

نمی‌توانی این‌کار را انجام دهی.

شرمنده، شما اجازه ندارید.