عبارات رایج انگلیسی

49 درس

معرفی کردن

توضیح مختصر

در این درس عبارات رایج انگلیسی درباره معرفی کردن یاد می گیرید .

  • سطح خیلی ساده

دانلود اپلیکیشن «زبانشناس»

این درس را می‌توانید به بهترین شکل و با امکانات عالی در اپلیکیشن «زبانشناس» بخوانید

دانلود اپلیکیشن «زبانشناس»

فایل صوتی

دانلود فایل صوتی

متن انگلیسی درس

Hello. My name is …

Hi. I’m …

Nice to meet you. I’m …

Pleased to meet you. I’m …

It’s a pleasure to see you. I’m…

May I introduce myself? I’m…

How do you do? My name is…

Let me introduce myself. I’m …

I’d like to introduce myself. I’m …

John, I’d like to introduce you to Mary.

John, please meet Mary.

John, I’d like you to meet Mary.

John, have you met Mary?

John, let me introduce you to Mary.

John, this is Mary. Mary, this is John.

Nice to meet you.

I’m pleased to meet you.

It’s a pleasure to meet you.

Glad to meet you.

How do you do?

ترجمه‌ی درس

سلام.من هستم….

سلام. من هستم….

از ملاقاتتون خوشبختم. من هستم….

از ملاقاتتون خوشبختم. من هستم.

از ملاقاتتون خوشبختم. من هستم….

اجازه هست خودم را معرفی کنم؟ من هستم…

حال شما چطور است؟ من هستم…

اجازه دهید خود را معرفی کنم. من هستم…

مایلم خود را معرفی کنم. من هستم….

«جان»، مایلم شما رو به «مری» معرفی کنم.

«جان»، این «مری»ه.

«جان»، مایلم شما رو به «مری» معرفی کنم.

«جان»، آیا «مری» رو می‌شناسی؟

«جان»، اجازه دهید شما رو به «مری» معرفی کنم.

«جان»، ایشون «مری» هستند. «مری»، ایشون جان هستند.

از ملاقاتتان خوشبختم.

از ملاقاتتان خوشبختم.

از ملاقاتتان خوشبختم.

از ملاقاتتان خوشحال شدم.

حالتان چطور است؟