عبارات رایج انگلیسی

49 درس

ارائه‌ی پیشنهاد

توضیح مختصر

در این درس عبارات رایج انگلیسی درباره ارائه‌ی پیشنهاد یاد می گیرید.

  • سطح خیلی ساده

دانلود اپلیکیشن «زبانشناس»

این درس را می‌توانید به بهترین شکل و با امکانات عالی در اپلیکیشن «زبانشناس» بخوانید

دانلود اپلیکیشن «زبانشناس»

فایل صوتی

دانلود فایل صوتی

متن انگلیسی درس

Would you like something to drink?

Would you like me to open the door?

Can I help you?

Can I give you a hand?

Let me help you.

Would you like me to answer the phone?

Do you want some more tea?

Do you want me to turn down the TV?

I’d happy to take you to the airport.

May I offer you a cup of coffee.

Yes, please.

Yes, I’d love to.

Yes. That would be great.

Yes please, that would be lovely.

Yes, If you wouldn’t mind.

That’s very kind of you.

That sounds nice.

Thank you. I’d like to.

No, thanks.

It’s Ok. I can do it myself.

Thank you for your kindness but I can do it myself.

Don’t worry. I can do it.

I appreciate that but I can do it myself.

ترجمه‌ی درس

نوشیدنی میل دارید؟

می‌خواهید من در را باز کنم؟

می‌توانم کمک‌تان کنم؟

می‌توانم کمک‌تان کنم؟

اجازه دهید کمک‌تان کنم.

مایلید که من تلفن را جواب دهم؟

بازهم چای می‌خواهی؟

می‌خواهی صدای تلویزیون رو کم کنم؟

خوشحال می‌شوم که شما را به فرودگاه ببرم.

اجازه هست یک فنجان قهوه به شما پیشنهاد کنم؟

بله، لطفاً.

بله، دوست دارم.

بله. عالی می‌شود.

بله لطفاً، خیلی خوب می‌شود.

بله، اگرمشکلی نیست.

واقعاً لطف می‌کنید.

عالی به نظر می‌رسد.

ممنون. تمایل دارم.

نه، ممنون.

همه‌ چیز روبه‌راه است. خودم می‌توانم آن‌را انجام دهم

ممنون بابت لطفتان، اما خودم می‌توانم آن‌را انجام دهم.

نگران نباش. می‌توانم آن‌را انجام دهم.

ممنون، ولی خودم می‌توانم آن‌را انجام دهم.