عبارات رایج انگلیسی

49 درس

قول دادن

توضیح مختصر

در این درس عبارات رایج انگلیسی درباره قول دادن یاد می گیرید .

  • سطح خیلی ساده

دانلود اپلیکیشن «زبانشناس»

این درس را می‌توانید به بهترین شکل و با امکانات عالی در اپلیکیشن «زبانشناس» بخوانید

دانلود اپلیکیشن «زبانشناس»

فایل صوتی

دانلود فایل صوتی

متن انگلیسی درس

I promise that I will finish the job on time.

I promise you that that’s the truth.

I swear I will never leave you.

I swear I won’t let you down.

I assure you that I will return the book tomorrow morning.

I assure you that I will be there on time.

Believe me, I won’t make you disappointed.

Trust me, I can do it.

Thank you.

I believe you.

All right. Keep your promise.

I hope you will keep your words.

Just let the time answer it.

ترجمه‌ی درس

قول می‌دهم که کار را سر وقت تمام کنم.

به شما قول می‌دهم که این واقعیت دارد.

قول می‌دهم که هرگز تو را ترک نکنم.

قول می‌دهم ناامیدت نکنم.

مطمئن باشید که فردا صبح کتاب را برمی‌گردانم.

مطمئن باشید که سر وقت آن‌جا هستم.

باورم کن، ناامیدت نمی‌کنم.

به‌من اعتماد کن، می‌توانم انجامش دهم.

ممنونم.

باورت می‌کنم.

بسیار خب. روی قولت بمان.

امیدوارم روی قولت بمانی.

بگذار زمان آن‌را (نتیجهٔ یک قول یا کار را) مشخص کند.