عبارات رایج انگلیسی

49 درس

حدس زدن

توضیح مختصر

در این درس عبارات رایج انگلیسی درباره حدس زدن یاد می گیرید .

  • سطح خیلی ساده

دانلود اپلیکیشن «زبانشناس»

این درس را می‌توانید به بهترین شکل و با امکانات عالی در اپلیکیشن «زبانشناس» بخوانید

دانلود اپلیکیشن «زبانشناس»

فایل صوتی

دانلود فایل صوتی

متن انگلیسی درس

It looks like you’re new here.

It looks like you don’t know what happened.

Perhaps she knows the answer.

I’d say it’s over 9 A.M now.

If I had to take a guess, I’d say he’s 40.

Maybe it’s going to rain.

Chances are you’re doing it wrong

He could be right about it.

I guess you are over 30 years old.

It’s difficult to say, but I think this is the best English course.

I’m not really sure, but I think this is the last morning train.

ترجمه‌ی درس

به نظر می‌آید که تازه وارد هستی.

به نظر می‌آید نمی‌دانید چه اتفاقی افتاده است.

شاید او جواب را بداند.

حدس می‌زنم ساعت از 9 صبح گذشته است.

اگه بخواهم حدس بزنم، می‌گویم او 40 ساله است.

شاید باران بیاید.

احتمالاً دارید آن را اشتباه انجام می‌دهید.

در این‌باره شاید حق با او باشد.

حدس می‌زنم شما بیش از 30 سال سن دارید.

گفتنش سخت است، اما فکر می‌کنم این بهترین دورهٔ آموزش زبان انگلیسی است.

کاملاً مطمئن نیستم، اما فکر می‌کنم این آخرین قطار صبح است.