عبارات رایج انگلیسی

49 درس

اطمینان از درک موضوع و درخواست برای توضیح بیشتر

توضیح مختصر

در این درس عبارات رایج درباره اطمینان از درک موضوع و درخواست برای توضیح بیشتر یاد می گیرید .

  • سطح خیلی ساده

دانلود اپلیکیشن «زبانشناس»

این درس را می‌توانید به بهترین شکل و با امکانات عالی در اپلیکیشن «زبانشناس» بخوانید

دانلود اپلیکیشن «زبانشناس»

فایل صوتی

دانلود فایل صوتی

متن انگلیسی درس

Do you understand?

Are you following me?

Do you understand what I mean?

Do you understand what I’m saying?

Any questions?

Got it?

Expressing lack of understanding:

I don’t get it.

Sorry, I didn’t get your point.

What do you mean?

I’m not sure I got your point.

I beg your pardon, but I don’t quite understand.

I don’t quite follow you.

I’m sorry. I don’t understand what you mean.

Sorry, I didn’t quite hear what you said.

Could you clarify that, please?

Could you explain that, please?

What do you mean by that?

Could you say that again, please?

Could you repeat, please?

Could you put it differently, please?

Sorry, let me explain…

Let me clarify it for you…

To put it differently…

Let me put it in another way…

Showing Understanding:

I see.

I understand.

I got it.

Ok, I got what you mean.

I understand what you mean.

ترجمه‌ی درس

متوجه شدید؟

حواس‌تان به من هست؟

متوجه منظورم شدید؟

می‌دانی چه می‌گویم؟

سوالی هست؟

متوجه شدی؟

بیان عدم درک موضوع:

متوجه نمی‌شم.

شرمنده، متوجه منظورتان نشدم.

منظورت چیست؟

مطمئن نیستم که متوجه منظورت شده باشم.

ببخشید، اما کاملاً متوجه نشدم.

کاملاً حواسم به‌شما نبود.

ببخشید. متوجه منظورتان نمی‌شوم.

شرمنده، درست نشنیدم که چه گفتید.

درخواست برای توضیح بیشتر:

آیا ممکن است آن را واضح‌تر بیان کنید؟

ممکن است آن را توضیح دهید؟

منظورت از (گفتن) آن چیست؟

ممکن است آن‌را مجدداً تکرار کنید؟

ممکن است تکرار کنید؟

ممکن است آن را طور دیگری بیان کنید؟

ببخشید، اجازه دهید که توضیح دهم …

اجازه دهید آن را برای‌تان روشن کنم …

به بیان دیگر …

اجازه دهید طور دیگری آن را توضیح دهم …

متوجه‌ام.

می‌فهمم.

متوجه شدم.

باشه، متوجه منظورت شدم.

متوجه منظورت هستم.