عبارات رایج انگلیسی

49 درس

بیان علت و معلول

توضیح مختصر

در این درس عبارات رایج انگلیسی درباره بیان علت و معلول یاد می گیرید .

  • سطح ساده

دانلود اپلیکیشن «زبانشناس»

این درس را می‌توانید به بهترین شکل و با امکانات عالی در اپلیکیشن «زبانشناس» بخوانید

دانلود اپلیکیشن «زبانشناس»

فایل صوتی

دانلود فایل صوتی

متن انگلیسی درس

I help you because I like you.

I study hard because I want to pass the exam.

We have to go home since we have no idea where to go next.

You need to hurry up since it’s very late now.

I can’t go out as it’s raining.

I can’t run fast as I’m too fat.

I love you, so I will do everything to make you happy.

I didn’t eat anything, so I’m very hungry now.

We had to cancel the picnic because of bad weather.

I did it because of you.

The flight was canceled due to the storm.

I came home late due to the traffic jam.

He didn’t work hard. As a result, he was fired.

I was busy this evening. Therefore, I couldn’t come to your party.

Thanks to his hard work, he got a raise.

ترجمه‌ی درس

کمکت می‌کنم چون دوستت دارم.

سخت مطالعه می‌کنم چون می‌خواهم در امتحان قبول شوم.

باید به خانه برگردیم، چون نمی‌دانیم که دیگر کجا برویم.

باید عجله کنیم، چون الان خیلی دیر شده است.

نمی‌تونم بیرون بروم، چون باران می‌آید.

نمی‌توانم سریع بدوم، چون خیلی چاقم.

عاشقتم، پس برای خوشحالیت هر کاری می‌کنم.

چیزی نخوردم، برای همین الان خیلی گرسنه‌ام.

به‌خاطر هوای بد مجبوریم پیک‌نیک رو لغو کنیم.

این کار رو بخاطر تو انجام دادم.

به‌دلیل توفان، پرواز لغو شد.

به‌دلیل ترافیک سنگین، دیر به خانه آمدم.

او خیلی سخت کار نمی‌کرد. در نتیجه اخراج شد.

امروز عصر سرم شلوغ بود. بنابراین نتونستم به میهمانی شما بیام.

او به‌دلیل سخت کوشی، اضافه حقوق گرفت.