عبارات رایج انگلیسی

49 درس

بیان سلیقه

توضیح مختصر

در این درس عبارات رایج انگلیسی درباره بیان سلیقه یاد می گیرید .

  • سطح خیلی ساده

دانلود اپلیکیشن «زبانشناس»

این درس را می‌توانید به بهترین شکل و با امکانات عالی در اپلیکیشن «زبانشناس» بخوانید

دانلود اپلیکیشن «زبانشناس»

فایل صوتی

دانلود فایل صوتی

متن انگلیسی درس

Which do you prefer, football or volleyball?

Which do you like better, tea or coffee?

Do you prefer hot coffee or ice coffee?

Would you prefer to go for a walk or see a movie?

Would you rather have dinner with me?

I prefer tea to coffee.

I’d prefer to have some water.

I like tea better than coffee.

I prefer reading books.

I prefer jogging to running.

I’d prefer living in a city to living in the country.

I would rather go home.

I’d rather stay at home than go out.

I’d rather take a nap than go for a walk.

I’d rather play football than golf.

ترجمه‌ی درس

کدام را ترجیح می‌دهید، فوتبال با والیبال؟

از کدام بیشتر خوشتان می‌آید، چای یا قهوه؟

آیا قهوهٔ داغ را ترجیح می‌دهید یا قهوهٔ سرد را؟

آیا ترجیح می‌دهید به پیاده‌روی بروید یا فیلم تماشا کنید؟

آیا ترجیح می‌دهید با من شام بخورید؟

چای را به قهوه ترجیح می‌دهم.

ترجیح می‌دهم کمی آب بنوشم.

چای را بیشتر از قهوه دوست دارم.

کتاب خواندن را ترجیح می‌دهم.

آهسته دویدن را به تند دویدن ترجیح می‌دهم.

زندگی در شهر را به زندگی در روستا ترجیح می‌دهم.

ترجیح می‌دهم به خانه بروم.

خانه ماندن را به بیرون رفتن ترجیح می‌دهم.

چرت زدن را به پیاده‌روی کردن ترجیح می‌دهم.

فوتبال بازی کردن را به گلف ترجیح می‌دهم