عبارات رایج انگلیسی

49 درس

بیان امیدها و خواسته‌ها

توضیح مختصر

در این درس عبارات رایج انگلیسی درباره بیان امیدها و خواسته‌ها یاد می گیرید .

  • سطح خیلی ساده

دانلود اپلیکیشن «زبانشناس»

این درس را می‌توانید به بهترین شکل و با امکانات عالی در اپلیکیشن «زبانشناس» بخوانید

دانلود اپلیکیشن «زبانشناس»

فایل صوتی

دانلود فایل صوتی

متن انگلیسی درس

I hope to see you soon.

Let’s hope he will get better soon.

I believe things will get better.

Hopefully, it’ll be sunny tomorrow.

I keep hoping that she will win the show.

I wish it would stop raining.

If we’re lucky, we’ll arrive there on time.

With any luck, she will go home early tonight.

I would like to buy a new car.

I want to be a doctor.

What I really want is to have an apartment.

ترجمه‌ی درس

امیدوارم به زودی ببینمت.

امیدواریم او به زودی خوب شود.

باور دارم که اوضاع بهتر خواهد شد.

امیدوارم فردا هوا آفتابی باشه.

همچنان امیدوارم که او برنده این نمایش شود.

کاش باران قطع می‌شد.

اگه خوش شانس باشیم، به موقع آن‌جا می‌رسیم.

امیدوارم او امشب زود به‌خانه برود.

دوست دارم یک ماشینِ نو بخرم.

می‌خواهم دکتر شوم.

خواست اصلی من این است که که یک آپارتمان داشته باشم.