عبارات رایج انگلیسی

49 درس

پرسیدنِ آدرس و آدرس‌دهی

توضیح مختصر

در این درس عبارات رایج انگلیسی درباره آدرس یاد می گیرید .

  • سطح خیلی ساده

دانلود اپلیکیشن «زبانشناس»

این درس را می‌توانید به بهترین شکل و با امکانات عالی در اپلیکیشن «زبانشناس» بخوانید

دانلود اپلیکیشن «زبانشناس»

فایل صوتی

دانلود فایل صوتی

متن انگلیسی درس

Excuse me, do you know where the bookstore is?

How can I get to the train station from here?

Excuse me, could you tell me how to get to the bus station?

Can you show me the way to the post office?

Excuse me, where is the hospital?

Can you show me on the map?

What’s the best way to get to the airport?

What’s the fastest way to the airport?

How far is it to the stadium from here?

What street is this?

Is this the way to the police station?

Is there a supermarket near here?

Can you give me directions to the gas station?

ترجمه‌ی درس

ببخشید، می‌دانید کتاب‌فروشی کجاست؟

چطور می‌توانم از این‌جا به ایستگاه قطار بروم؟

ببخشید، ممکن است به من بگویید چطور به ایستگاه اتوبوس بروم؟

می‌توانید راهنمایی کنید که دفتر پست از کدام طرف است؟

ببخشید، بیمارستان کجاست؟

می‌توانید روی این نقشه به من نشان دهید؟

بهترین مسیر رسیدن به فرودگاه کدام است؟

سریع‌ترین مسیر رسیدن به فرودگاه کدام است؟

استادیوم تا این‌جا چقدر فاصله دارد؟

نام این خیابان چیست؟

آیا این راه به ایستگاه پلیس می‌رسد؟

آیا این اطراف سوپرمارکت وجود دارد؟

می‌توانید مسیر رسیدن به پمپ بنزین را به‌من نشان دهید؟