عبارات رایج انگلیسی

49 درس

ابراز دوست داشتن و دوست نداشتن

توضیح مختصر

در این درس عبارات رایج انگلیسی درباره دوست داشتن و دوست نداشتن یاد می گیرید .

  • سطح خیلی ساده

دانلود اپلیکیشن «زبانشناس»

این درس را می‌توانید به بهترین شکل و با امکانات عالی در اپلیکیشن «زبانشناس» بخوانید

دانلود اپلیکیشن «زبانشناس»

فایل صوتی

دانلود فایل صوتی

متن انگلیسی درس

I like dogs.

I love cooking.

I enjoy playing football.

I’m crazy about pizza.

I’m fond of rock music.

Do you like tennis? Yes, I do.

I don’t like him.

I can’t stand these people.

I can’t stand this smell.

I don’t like washing dishes.

I hate going to the dentist.

ترجمه‌ی درس

من سگ‌ها را دوست دارم.

من عاشق آشپزی هستم.

از فوتبال بازی کردن لذت می‌برم.

من عاشق پیتزا هستم.

من موسیقی راک را خیلی دوست دارم.

از تنیس خوشت می‌آید؟ بله.

او را دوست ندارم.

نمی‌توانم این آدم‌ها را تحمل کنم.

نمی‌توانم این بو را تحمل کنم.

از ظرف شستن خوشم نمی‌آید.

از مراجعه به دندان‌پزشک متنفرم.