عبارات رایج انگلیسی

49 درس

نظر دادن

توضیح مختصر

در این درس عبارات انگلیسی رایج درباره نظر دادن یاد می گیرید .

  • سطح خیلی ساده

دانلود اپلیکیشن «زبانشناس»

این درس را می‌توانید به بهترین شکل و با امکانات عالی در اپلیکیشن «زبانشناس» بخوانید

دانلود اپلیکیشن «زبانشناس»

فایل صوتی

دانلود فایل صوتی

متن انگلیسی درس

I think we need to buy a house.

In my opinion, this is the best website for learning Spoken English.

I don’t think we should get a new car.

Personally, I think you’re right.

From my point of view, she is the best student in the class.

As far as I’m concerned, this T-shirt doesn’t suit you.

My personal view is that he is a liar.

In my point of view, this is the most beautiful island on earth.

It seems to me that we get lost.

To my mind, it’s the right thing to do.

I personally believe we’re in the right way.

This is absolutely right.

I couldn’t agree more.

I completely agree with you.

I agree with this opinion.

I don’t agree with you.

I think you’re wrong.

I don’t think so.

I’m afraid I can’t agree with you.

ترجمه‌ی درس

فکر می‌کنم باید یک خانه بخریم.

به نظر من، این بهترین وبسایت برای یادگیری انگلیسی محاوره‌ای است.

فکر نمی‌کنم مجبور باشیم ماشین جدیدی بخریم.

شخصاً فکر می‌کنم که حق با شماست.

از نظر من او بهترین دانش‌آموز کلاس است.

از نظر من، این تیشرت برایت مناسب نیست.

شخصاً فکر می‌کنم که او دروغگو است.

از نظر من، این زیباترین جزیرهٔ زمین است.

فکر می‌کنم که ما گم شده‌ایم.

فکر می‌کنم این کارِ درستی است.

شخصاً معتقدم که ما در مسیر درستی قرار داریم.

کاملاً درست است.

کاملاً موافقم.

کاملاً با شما موافقم.

با این نظر موافقم.

با شما موافق نیستم.

فکر می‌کنم داری اشتباه می‌کنی.

این‌طور فکر نمی‌کنم.

متاسفانه نمی‌توانم با شما موافق باشم.