عبارات رایج انگلیسی

49 درس

سرزنش‌کردن و تهمت‌زدن

توضیح مختصر

در این درس عبارات رایج انگلیسی درباره سرزنش‌کردن و تهمت‌زدن یاد می گیرید .

  • سطح خیلی ساده

دانلود اپلیکیشن «زبانشناس»

این درس را می‌توانید به بهترین شکل و با امکانات عالی در اپلیکیشن «زبانشناس» بخوانید

دانلود اپلیکیشن «زبانشناس»

فایل صوتی

دانلود فایل صوتی

متن انگلیسی درس

It’s your fault.

It’s your mistake.

I can’t believe that you did it.

How could you do such a thing?

Are you out of your mind?

What on earth were you thinking?

I think you are the one to blame.

I think you are the one who could have done it.

It must have been you who did it.

I think you’re the only person who could have done it.

You must be doing something wrong.

I’m sorry. It’s my fault.

I’m sorry for the things I’ve done.

I’m really sorry. I didn’t mean to.

Sorry for my fault.

It’s my responsibility. I’m sorry.

You’re right! It’s my fault. I’m sorry.

It’s not true.

It’s not my fault.

I’m not the one to blame.

I didn’t do it.

You’re wrong. It wasn’t me.

ترجمه‌ی درس

تقصیر شماست.

اشتباه شماست.

باورم نمی‌شود که این کار را کردی.

چطور توانستی چنین کاری انجام دهی؟

آیا عقلتو از دست دادی؟

هیچ معلومه به‌چی فکر می‌کردی؟

فکر می‌کنم شما مقصرید.

فکر می‌کنم کارِ خود شماست.

حتماً کار خودتان بوده.

فکر می‌کنم کارِ خود شماست.

حتماً درحال انجام کارِ بدی هستید.

ببخشید. تقصیر من است.

بابت کاری که انجام دادم، عذرخواهی می‌کنم.

واقعاً متاسفم. چنین قصدی نداشتم.

بابت اشتباهم شرمنده‌ام.

مسئولیت آن با من است. ببخشید.

حق با شماست! تقصیر من است. ببخشید.

واقعیت ندارد.

تقصیر من نیست.

من مقصر نیستم.

کارِ من نیست.

اشتباه می‌کنید. کار من نبود.