عبارات رایج انگلیسی

49 درس

درخواست اطلاعات

توضیح مختصر

در این درس یاد میگیرید که چطور از دیگران درخواست اطلاعات کنید.

  • سطح ساده

دانلود اپلیکیشن «زبانشناس»

این درس را می‌توانید به بهترین شکل و با امکانات عالی در اپلیکیشن «زبانشناس» بخوانید

دانلود اپلیکیشن «زبانشناس»

فایل صوتی

دانلود فایل صوتی

متن انگلیسی درس

Could you tell me how to get to the bus station?

Do you know that old man?

Do you know how much is this car costs?

Do you happen to know where to buy an umbrella?

Can you tell me what the time is?

I’d like to know your name.

I’d like to know what you think about this idea.

I wonder if you could tell me why the meeting was canceled?

Do you have any idea how to use this machine?

Could you find out where she lives?

I’m looking for a book about gardening.

ترجمه‌ی درس

آیا می‌توانید به من بگویید که چگونه به ایستگاه اتوبوس بروم؟

آن پیرمرد رو می‌شناسی؟

می‌دانی قیمت این ماشین چقدر است؟

تصادفاً می‌دانی از کجا می‌شود چتر خرید؟

می‌توانی بگویی ساعت چند است؟

مایلم نام شما را بدانم.

مایلم نظر شما را دربارهٔ این ایده بدانم.

آیا می‌توانم بپرسم چرا جلسه لغو شد؟

آیا ایده ای برای استفاده از این دستگاه دارید؟

آیا می‌توانید محل سکونت او را پیدا کنید؟

دنبال کتابی دربارهٔ باغبانی می‌گردم.