عبارات رایج انگلیسی

49 درس

صحبت کردن دربارهٔ زمان

توضیح مختصر

در این درس عبارات رایج انگلیسی درباره زمان یاد می گیرید .

  • سطح خیلی ساده

دانلود اپلیکیشن «زبانشناس»

این درس را می‌توانید به بهترین شکل و با امکانات عالی در اپلیکیشن «زبانشناس» بخوانید

دانلود اپلیکیشن «زبانشناس»

فایل صوتی

دانلود فایل صوتی

متن انگلیسی درس

What time is it?

What’s the time?

Could you tell me the time?

Do you know what time it is?

How long have you been waiting?

Do you have free time this afternoon?

What time can we meet?

What should we do to kill time?

It’s ten o’clock.

It’s midnight.

It’s 6 A.M now.

See you at 8 P.M.

I can’t tell you exactly what time we will arrive.

It’s too late now.

My watch is stopped.

My watch is slow.

Don’t waste your time doing nothing.

I didn’t think it was so late.

We have plenty of time.

Give me a little more time.

It’s time to leave.

It’s almost time to go home.

Time went by so fast.

The supermarket opens at 9 a.m.

The class starts at 8 in the morning.

ترجمه‌ی درس

ساعت چند است؟

ساعت چند است؟

ممکن است به‌من بگویید ساعت چند است؟

میدونی ساعت چنده؟

چقدر منتظر ماندید؟

امروز بعدازظهر وقتت آزاده؟

چه ساعتی ملاقات کنیم؟

چطور وقت بگذرونیم؟

ساعت ده است.

نیمه شب است.

الان ساعت 6 صبح است.

ساعت 8 عصر می‌بینمت.

نمی‌توانم دقیقاً بگویم که چه ساعتی می‌رسیم.

الان خیلی دیره.

ساعتم کار نمی کند .

ساعتم عقب است.

وقتت رو با بیکاری هدر نده.

فکر نمی‌کردم خیلی دیر شده باشد.

خیلی وقت داریم.

کمی بیشتر به‌من وقت بده.

وقت رفتن است.

دیگه وقتشه که برم خونه

زمان خیلی سریع گذشت.

سوپر مارکت ساعت 9 صبح باز می‌شود.

کلاس ساعت 8 صبح شروع می‌شود.