عبارات رایج انگلیسی

49 درس

احوال‌پرسی

توضیح مختصر

در این درس عبارات رایج انگلیسی درباره احوال‌پرسی یاد می گیرید .

  • سطح خیلی ساده

دانلود اپلیکیشن «زبانشناس»

این درس را می‌توانید به بهترین شکل و با امکانات عالی در اپلیکیشن «زبانشناس» بخوانید

دانلود اپلیکیشن «زبانشناس»

فایل صوتی

دانلود فایل صوتی

متن انگلیسی درس

Hello

Good morning/ Good afternoon/ Good evening

How are you?

How are you doing?

Nice to meet you

It’s nice to meet you

I’m pleased to meet you.

It’s a pleasure to meet you.

I’m glad to see you.

How do you do?

Hi

Hey

What’s up?

How’s it going?

How have you been?

What’s new?

What’s going on?

How are things?

How’s your day?

How’s your day going?

Good to see you.

Greeting someone you haven’t seen for a long time.

Long time no see.

It’s been a while.

It’s been a long time.

It’s been such a long time.

It’s been too long.

I’m so happy to see you again.

Wow, it’s so good to see you again!

What have you been up to?

Useful responses when greeting people

I’m doing very well, thank you. And you?

I’m fine, thank you.

Great, thanks. How are you?

Not bad. You?

Couldn’t be better? How about you?

Wonderful, thank you.

ترجمه‌ی درس

سلام

صبح بخیر/ بعد از ظهر بخیر/ عصر بخیر

حال شما چطور است؟

حال شما چطور است؟

از آشنایی با شما خوشبختم.

از آشنایی با شما خوشبختم.

از آشنایی با شما خوشبختم.

از آشنایی با شما خوشبختم.

خوشحالم که ملاقاتتان کردم.

حال شما چطور است؟

سلام

سلام

چه خبر؟

اوضاع چطوره؟

چطوری؟

چه خبر؟

چه خبر؟

اوضاع چطوره؟

روزت چطوره؟

روزت چطوره؟

خوشحال شدم که دیدمت.

ملاقات با کسی که مدت زیادی است او را ندیده‌اید

کم پیدایی؟

چند وقتی است که ندیدمت.

خیلی وقت است که ندیدمت.

خیلی وقت است که ندیدمت.

خیلی وقت است که ندیدمت . خیلی خوشحال شدم که دوباره دیدمت.

به‌به، خیلی خوبه که دوباره دیدمت.

چکار می‌کنی؟

پاسخ‌های مناسب در جواب احوال‌پرسی دیگران

خیلی خوبم، ممنون. شما چطورید؟

خوبم، ممنون.

خیلی خوبم، ممنون. شما چطورید؟

بد نیستم. شما چطورید؟

حالم بهتر از این نمی‌شه. شما چطوری؟

خیلی خوبم، ممنون.