عبارات رایج انگلیسی

49 درس

عذر خواهی کردن

توضیح مختصر

در این درس اصطلاحات رایج انگلیسی درباره عذرخواهی کردن یاد می گیرید .

  • سطح خیلی ساده

دانلود اپلیکیشن «زبانشناس»

این درس را می‌توانید به بهترین شکل و با امکانات عالی در اپلیکیشن «زبانشناس» بخوانید

دانلود اپلیکیشن «زبانشناس»

فایل صوتی

دانلود فایل صوتی

متن انگلیسی درس

I’m sorry…

I’m so sorry…

I’m very sorry…

I’m terribly sorry…

Sorry, I didn’t mean to do that.

Sorry about that.

Can you forgive me?

I apologize for…

Please forgive me.

I owe you an apology.

You can blame me for this.

How should I apologize to you?

I beg your pardon.

Sorry, it’s my fault.

Sorry for keeping you waiting.

Sorry, I’m late!

That’s all right!

Don’t worry about it.

Forget it!

No problem.

Never mind. It doesn’t really matter.

No big thing.

It’s not your fault.

Please don’t blame yourself.

Think nothing of it..

ترجمه‌ی درس

متاسفم …

خیلی متاسفم …

خیلی متاسفم …

واقعاً متاسفم …

شرمنده، از قصد این‌کار را انجام ندادم.

بابت این‌کار شرمنده‌ام.

میشه من را ببخشی ؟

عذرخواهی میکنم بابت.

لطفاً من را ببخش.

یک عذرخواهی به‌شما بدهکارم.

حق دارید من را به‌خاطر این‌کار سرزنش کنید.

چطور میتوانم از شما عذرخواهی کنم ؟

ببخشید.

شرمنده، تقصیر منه.

ببخشید که شما را منتظر گذاشتم.

ببخشید که دیر کردم .

مشکلی نیست.

بی خیال .

بی‌خیال.

مهم نیست .

مهم نیست .

واقعاً مهم نیست.

چیزی نشده.

تقصیر شما نیست.

لطفاً خودت را سرزنش نکن.

بهش فکر نکن.