عبارات رایج انگلیسی

49 درس

پیشنهاد دادن و توصیه‌کردن

توضیح مختصر

در این درس عبارات رایج انگلیسی درباره پیشنهاد دادن و توصیه‌کردن یاد می گیرید.

  • سطح ساده

دانلود اپلیکیشن «زبانشناس»

این درس را می‌توانید به بهترین شکل و با امکانات عالی در اپلیکیشن «زبانشناس» بخوانید

دانلود اپلیکیشن «زبانشناس»

فایل صوتی

دانلود فایل صوتی

متن انگلیسی درس

You should try to learn English everyday.

I think you should go home early.

Why don’t you join an English club?

You’d better wake up early.

Let’s have dinner together.

What about having a cup of coffee with me?

How about going to the cinema?

Don’t you think it would be a good idea to have a picnic this Sunday.

If I were you, I’d call her.

I suggest that you take a nap.

You may want to try on this T-shirt.

Perhaps you could take an umbrella with you.

I strongly advise you to do more work out.

I recommend that you get some rest.

It’s better for you to sleep a little more.

Thanks, I’ll do it.

It sounds good.

That sounds like a good idea.

Thanks. It’s a good suggestion.

I think you’re right.

Why didn’t I think of that?

No, I’d rather not.

I don’t think so.

I don’t feel like it.

No, I don’t this it’s a good idea.

What a bad idea!

ترجمه‌ی درس

باید سعی کنی که هر روز انگلیسی یاد بگیری.

فکر می‌کنم باید زود به خانه بروی.

چرا به یک باشگاه انگلیسی نمی‌پیوندی؟

بهتر است صبح زود بیدار شوید.

بیا شام رو با هم بخوریم.

نظرت چیست که یک فنجان قهوه با من بخوری؟

سینما رفتن چطور؟

به نظرت ایدهٔ خوبی نیست که این یکشنبه به پیک‌نیک برویم؟

اگه من جای تو بودم، به او زنگ می‌زدم.

پیشنهاد می‌کنم یه چُرت بزنی.

شاید بهتر باشد که این تیشرت رو پرو کنی.

شاید بهتر باشد چتر با خودت ببری.

قویاً توصیه می‌کنم که بیشتر ورزش کنید.

توصیه می‌کنم که کمی استراحت کنید.

برای‌تان بهتر است که کمی بیشتر بخوابید.

ممنون، انجامش می‌دهم.

خوب به‌نظر می‌رسد.

به نظر ایدهٔ خوبیست.

ممنون. پیشنهاد خوبی است.

فکر می‌کنم حق با شماست.

چرا به فکر خودم نرسید؟

نه، ترجیح می‌دهم این‌کار را نکنم.

این‌طور فکر نمی‌کنم.

حسش نیست.

نه، فکر نمی‌کنم ایدهٔ خوبی باشد.

چه ایدهٔ بدی!