عبارات رایج انگلیسی

49 درس

ترس و استرس

توضیح مختصر

در این درس در رابطه با نحوه ی صحبت کردن از ترس و استرس یاد میگیرید.

  • سطح خیلی ساده

دانلود اپلیکیشن «زبانشناس»

این درس را می‌توانید به بهترین شکل و با امکانات عالی در اپلیکیشن «زبانشناس» بخوانید

دانلود اپلیکیشن «زبانشناس»

فایل صوتی

دانلود فایل صوتی

متن انگلیسی درس

Are you afraid of the dark?

I’m afraid of being alone at night.

I’m scared of snakes.

I’m frightened of spiders.

I am terrified.

I get scared very easily.

I was terrified when I heard the noise outside.

I’m worried about her health.

Don’t be afraid.

It’s not a big deal.

It is nothing.

There is nothing to be afraid of.

Take is easy.

Calm down.

ترجمه‌ی درس

آیا از تاریکی میترسی؟

تنها ماندن در شب برایم ترسناک است.

از مارها می‌ترسم.

از عنکبوت‌ها می‌ترسم.

من وحشت‌زده‌ام.

خیلی راحت می‌ترسم.

وقتی صدای بیرون را شنیدم، وحشت‌زده شدم.

درباره‌ی وضعیت سلامتی او نگرانم.

نترس.

مهم نیست.

هیچی نیست.

چیزی برای ترسیدن وجود ندارد.

راحت بگیر

آرام باش.