عبارات رایج انگلیسی

49 درس

گله کردن

توضیح مختصر

در این درس عبارات رایج انگلیسی درباره گله کردن یاد می گیرید. .

  • سطح ساده

دانلود اپلیکیشن «زبانشناس»

این درس را می‌توانید به بهترین شکل و با امکانات عالی در اپلیکیشن «زبانشناس» بخوانید

دانلود اپلیکیشن «زبانشناس»

فایل صوتی

دانلود فایل صوتی

متن انگلیسی درس

I’m sorry to say this but…

I hate to tell you but…

I’m angry about…

I have a complaint to make…

Thee seems to be a problem with…

I’m afraid there is a slight problem with…

Sorry to bother you but…

I’m not satisfied with…

Wouldn’t be a good idea to…

There appears to be something wrong with…

I was expecting… but…

Sorry to bother you but…

I want to complain about…

I’m afraid I’ve got a complaint about…

I have to make a complaint about…

I don’t understand why…

Excuse me but there is a problem…

Would you mind…?

Accepting a complaint

I’m so sorry, but this will never happen again.

I’m sorry, we promise never to make the same mistake again.

I can’t tell you how sorry I am.

I wish I never happened.

Rejecting a complaint

Sorry, there is nothing we can do about it.

Sorry but it’s not our fault.

I’m afraid there isn’t much we can do about it.

ترجمه‌ی درس

شرمنده‌ام که این‌را می‌گویم اما …

دوست ندارم این‌را به شما بگویم اما …

من عصبانی‌ام از …

من شکایت دارم از …

به نظر می‌رسد مشکل دارد.

متاسفم، اما مشکل کوچکی وجود دارد درباره …

شرمنده که مزاحم می‌شوم اما …

من راضی نیستم از …

ایدهٔ خوبی نیست که …

به نظر می‌رسه مشکلی دارد.

انتظار داشتم که اما …

شرمنده که مزاحمتون می‌شم، اما …

می‌خواهم گله کنم درباره…

متاسفم اما گله دارم درباره…

بایدگله کنم درباره ….

متوجه نمی‌شم چرا …

ببخشید، اما مشکلی وجود دارد درباره …

لطف می‌کنید ؟

پذیرفتن گلایه

خیلی شرمنده‌ام، اما دیگر تکرار نمی‌شود.

متاسفم، قول می‌دهیم که دوباره این اشتباه را تکرار نکنیم.

نمی‌توانم بگویم چقدر شرمنده‌ام.

ای‌کاش این اتفاق نمی‌افتاد.

نپذیرفتن گلایه

متاسفم، ولی نمی‌توانیم کاری راجع به آن انجام دهیم.

شرمنده، ولی این تقصیر ما نیست.

متاسفم، ولی دربارهٔ این مساله کاری زیادی از ما ساخته نیست.