الگوهای رایج انگلیسی

100 درس

آیا مطمئنی

توضیح مختصر

در این درس الگوهای رایج انگلیسی با "آیا مطمئنی...؟" را یاد می گیرید.

  • سطح خیلی ساده

دانلود اپلیکیشن «زبانشناس»

این درس را می‌توانید به بهترین شکل و با امکانات عالی در اپلیکیشن «زبانشناس» بخوانید

دانلود اپلیکیشن «زبانشناس»

فایل صوتی

دانلود فایل صوتی

متن انگلیسی درس

001 Are you sure—?

EXAMPLES:

Are you sure?

Are you sure about that?

Are you sure of what you said?

Are you sure that he is not coming?

DIALOGUES:

A: I’ve had so many problems with my new car. It’s driving me crazy.

B: Are you sure you don’t want to buy a new one?

A: How can I? I already spent a lot of money on this one.

B: I guess you’ll be spending a lot of money on repairs then.

A: I guess so. Unless, you want to buy the car.

B: No, thanks. I don’t think I’d want to buy your car. It has too many problems.

A: I don’t blame you. It’s a piece of junk.

ترجمه‌ی درس

001 آیا مطمئنی —؟

مثال‌ها:

آیا مطمئنی؟

آیا دربارهٔ آن مطمئنی؟

آیا دربارهٔ چیزی که گفتی مطمئنی؟

آیا مطمئنی که او نمی‌آید؟

گفتگوها

A: من مشکلات زیادی با ماشین جدیدم دارم. دارد دیوانه‌ام می‌کند.

B: مطمئنی که نمی‌خواهی یک ماشین جدید بخری؟

A: چطور می‌توانم؟ تا همین الان هم کلی پول خرج این یکی کرده‌ام.

B: پس گمان می‌کنم که قرار است کلی پول هم خرج تعمیراتش کنی.

A: من هم همین فکر را می‌کنم. مگر این که تو بخواهی آن را بخری.

B: نه، ممنون! فکر نکنم تمایلی به خرید ماشینت داشته باشم. مشکلاتش بیش از اندازه زیاد است.

A: تو تقصیری نداری. این ماشین یک تکه آهن‌قراضه است.