الگوهای رایج انگلیسی

100 درس

او یا ... است یا

توضیح مختصر

در این درس الگوهای رایج انگلیسی با "او یا ... است یا..." را یاد می گیرید.

  • سطح خیلی ساده

دانلود اپلیکیشن «زبانشناس»

این درس را می‌توانید به بهترین شکل و با امکانات عالی در اپلیکیشن «زبانشناس» بخوانید

دانلود اپلیکیشن «زبانشناس»

فایل صوتی

دانلود فایل صوتی

متن انگلیسی درس

020 He is either—or—

EXAMPLES:

He is either drunk or mad.

It’s either your fault or her fault.

Either you are wrong or I am.

DIALOGUES:

A: Do you have the report you promised me?

B: What report?

A: You know, your work report.

B: Either you’re kidding me or I’m getting forgetful in my old age.

A: I think it’s the latter.

B: I’m sorry. I’ll hand it in tomorrow.

ترجمه‌ی درس

020 او یا — است یا —

مثال‌ها

او یا مست است یا دیوانه.

این کار یا اشتباه تو بوده است یا اشتباه او.

یا تو داری اشتباه می‌کنی یا من.

گفتگوها

A: آیا گزارشی را که قولش را به من داده بودی همراه داری؟

B: چه گزارشی؟

A: خودت میدانی که منظورم گزارش کارت است.

B: یا تو داری دستم می‌اندازی یا من دارم در کهنسالی فراموشکار می‌شوم.

A: فکر می‌کنم دومی باشد.

B: ببخشید! فردا آن را به دستت خواهم رساند.