الگوهای رایج انگلیسی

100 درس

تقصیر من است که

توضیح مختصر

در این درس الگوهای رایج انگلیسی با "تقصیر من است که..." را یاد می گیرید.

  • سطح خیلی ساده

دانلود اپلیکیشن «زبانشناس»

این درس را می‌توانید به بهترین شکل و با امکانات عالی در اپلیکیشن «زبانشناس» بخوانید

دانلود اپلیکیشن «زبانشناس»

فایل صوتی

دانلود فایل صوتی

متن انگلیسی درس

053 It’s my fault for—

EXAMPLES:

It’s my fault we missed the bus.

It’s my fault you didn’t get paid on time.

It’s my fault we lost the game.

DIALOGUES:

A: I can’t find my car keys.

B: I’m sorry it’s my fault. I accidentally locked them in the car last night when I came home.

A: Well, at least they’re not lost.

B: That’s true but how are you going to get them out?

A: I have another set of keys tied under the car.

B: That was smart thinking.

ترجمه‌ی درس

053 تقصیر من است که —

مثال‌ها

تقصیر من است که اتوبوس را از دست دادیم.

تقصیر من است که تو سر موقع پولت را دریافت نکردی.

تقصیر من است که آن بازی را باختیم.

گفتگوها

A: نمی‌توانم کلیدهای ماشینم را پیدا کنم.

B: ببخشید تقصیر من است. من وقتی دیشب به خانه آمدم، اتفاقی آن‌ها را داخل ماشین جا گذاشتم.

A: خب، حداقل گمشان نکرده‌ایم.

B: درست است ولی چطور می‌خواهی از داخل ماشین بیرونشان بیاوری.

A: من یک دسته کلید دیگر هم دارم که زیر ماشین چسباندمش.

B: به این می‌گویند فکر هوشمندانه.