الگوهای رایج انگلیسی

100 درس

من باید

توضیح مختصر

در این درس الگوهای رایج انگلیسی با "من باید..." را یاد می گیرید.

  • سطح خیلی ساده

دانلود اپلیکیشن «زبانشناس»

این درس را می‌توانید به بهترین شکل و با امکانات عالی در اپلیکیشن «زبانشناس» بخوانید

دانلود اپلیکیشن «زبانشناس»

فایل صوتی

دانلود فایل صوتی

متن انگلیسی درس

041 I have got to—

EXAMPLES:

I’ve got to go.

I have got to buy something to drink.

I have got to mail some cards to my friends.

I’ve got to apologize for troubling you so much.

You’ve got to try this dish; it’s tasty.

DIALOGUES:

A: How many candy bars have you eaten today?

B: I think I’ve eaten ten so far.

A: That’s too much! You’ve got to stop eating so much.

B: Why?

A: Because if you eat too much candy, you’ll rot your teeth.

B: You’re right. I’ve got to stop eating so many sweets.

ترجمه‌ی درس

041 من باید —

مثال‌ها

من باید بروم.

من باید چیزی برای نوشیدن بخرم.

من باید چند کارت را برای دوستانم ارسال کنم.

من باید برای این همه به دردسر انداختن‌تان از شما عذرخواهی کنم.

تو باید این غذا را امتحان کنی؛ خیلی خوشمزه است.

گفتگوها

A: امروز چند تکه شکلات خورده‌ای؟

B: فکر کنم تا حالا ده تکه خورده‌ام.

A: خیلی زیاد است! تو باید دست از این کار برداری.

B: چرا؟

A: چون، اگر شیرینی‌جات زیاد بخوری، دندان‌هایت دچار پوسیدگی می‌شوند.

B: حق با شماست. من باید خوردن این همه شیرینی‌جات را کنار بگذارم.