الگوهای رایج انگلیسی

100 درس

بی‌صبرانه مشتاق ... هستم

توضیح مختصر

در این درس الگوهای رایج انگلیسی با "بی‌صبرانه مشتاق ... هستم" را یاد می گیرید.

  • سطح خیلی ساده

دانلود اپلیکیشن «زبانشناس»

این درس را می‌توانید به بهترین شکل و با امکانات عالی در اپلیکیشن «زبانشناس» بخوانید

دانلود اپلیکیشن «زبانشناس»

فایل صوتی

دانلود فایل صوتی

متن انگلیسی درس

047 I’m looking forward to—

EXAMPLES:

I’m looking forward to working with you.

I’m looking forward to coming to China again.

I’m really looking forward to the holidays.

DIALOGUES:

Nephew: Aunt Jane, I hope you’ll be home next Sunday. I’d like you to meet my fiancée.

Aunt: I’m looking forward to meeting her. What’s her name again?

Nephew: Rachel.

Aunt: That’s such a lovely name. How long have you known each other?

Nephew: About two years now.

Aunt: I am looking forward to attending your wedding soon.

ترجمه‌ی درس

047 بی‌صبرانه مشتاق — هستم

مثال‌ها

بی‌صبرانه مشتاق کار کردن با تو هستم.

بی‌صبرانه مشتاق دوباره آمدن به چین هستم.

حقیقتاً بی‌صبرانه مشتاق از راه رسیدن تعطیلات هستم.

گفتگوها

خواهرزاده: خاله جین، امیدوارم که یکشنبهٔ دیگر خانه باشید. دلم می‌خواهد شما نامزدم را ببینید.

خاله: من بی‌صبرانه مشتاق دیدنش هستم. اسمش چه بود؟

خواهرزاده: ریچل.

خاله: چه اسم قشنگی هم دارد. چند وقت است همدیگر را می‌شناسید؟

خواهرزاده: حدود دو سال.

خاله: بی‌صبرانه مشتاق حضور هر چه زودتر در مراسم عروسی‌ات هستم