الگوهای رایج انگلیسی

100 درس

چه کاری می‌توانم برای ... انجام دهم

توضیح مختصر

در این درس الگوهای رایج انگلیسی با "چه کاری می‌توانم برای ... انجام دهم؟" را یاد می گیرید.

  • سطح ساده

دانلود اپلیکیشن «زبانشناس»

این درس را می‌توانید به بهترین شکل و با امکانات عالی در اپلیکیشن «زبانشناس» بخوانید

دانلود اپلیکیشن «زبانشناس»

فایل صوتی

دانلود فایل صوتی

متن انگلیسی درس

082 What can I do for—?

EXAMPLES:

What can I do for you?

What can I do to cheer her up?

What can I do to make him satisfied?

What can I do to stop them?

DIALOGUES:

Customer: Excuse me, are you the tailor?

Tailor: Yes, I am. What can I do for you?

Customer: Well, I’d like to have a business suit made for me.

Tailor: Sure, let me take your measurements then you can tell me what style you’d like.

Customer: When do you think you can finish the suit?

Tailor: Well, it depends on what style you want. Business suits usually take about a week to finish.

ترجمه‌ی درس

082 چه کاری می‌توانم برای — انجام دهم؟

مثال‌ها

چه کاری می‌توانم برایتان انجام دهم؟

چه کاری می‌توانم برای سر حال آوردنش انجام دهم؟

چه کاری می‌توانم برای راضی ساختنش انجام دهم؟

چه کاری می‌توانم برای متوقف کردنش انجام دهم؟

گفتگوها

مشتری: ببخشید،آیا شما خیاط هستید؟

خیاط: بله، چه کاری می‌توانم برایتان انجام دهم؟

مشتری: خب، می‌خواهم سفارش دوخت یک کت و شلوار کاری را بدهم.

خیاط: حتماً! اجازه دهید تا اندازه‌هاتان را بگیرم و سپس می‌توانید به من بگویید که چه سبکی را می‌پسندید.

مشتری: فکر می‌کنید چه موقع بتوانید دوختش را تمام کنید؟

خیاط: خب، این بستگی به سبکی دارد که برای آن می‌خواهید. اتمام دوخت کت و شلوارهای کاری معمولاً حدود یک هفته زمان می‌برد.