الگوهای رایج انگلیسی

100 درس

چه بر سر ... می‌آید

توضیح مختصر

در این درس الگوهای رایج انگلیسی با "چه بر سر ... می‌آید؟" را یاد می گیرید.

  • سطح ساده

دانلود اپلیکیشن «زبانشناس»

این درس را می‌توانید به بهترین شکل و با امکانات عالی در اپلیکیشن «زبانشناس» بخوانید

دانلود اپلیکیشن «زبانشناس»

فایل صوتی

دانلود فایل صوتی

متن انگلیسی درس

081 What becomes of—?

EXAMPLES:

What became of the poor child?

What will become of my family if my father goes bankrupt?

What will become of my dog during my absence?

What will become of the water if we put it outside during the winter?

DIALOGUES:

A: Remember that old man who used to beg for money on the street across from our house?

B: Yeah. Whatever became of him?

A: Well he got a job and now he owns a small ice cream shop in town.

B: That’s great. We should visit him some time.

A: Yeah, we should. Let’s go today and get some ice cream.

B: Then we can ask him how he’s been and how he started his business.

ترجمه‌ی درس

081 چه بر سر — می‌آید؟

مثال‌ها

چه بر سر آن پسر بینوا می‌آید؟

اگر پدرم ورشکست شود، چه بر سر خانواده‌ام خواهد آمد؟ در طول نبودم، چه بر سر سگم خواهد آمد؟

اگر آب را در هنگام زمستان بیرون بگذاریم چه بر سرش خواهد آمد.

گفتگوها

A: آیا آن پیرمردی که معمولاً در خیابان روبروی خانه‌مان گدایی می‌کرد را به یاد داری؟

B: آره. چه بر سرش آمده است؟

A: خب، او کاری برای خودش دست و پا کرده و حالا صاحب یک مغازهٔ کوچک بستنی‌فروشی در شهر شده است.

B: چه عالی! باید یک موقعی به دیدارش برویم.

A: آره، باید برویم. بیا همین امروز برویم و چند بستنی هم بگیریم.

B: آن وقت، می‌توانیم از او احوال‌پرسی کنیم و بپرسیم که چگونه این کسب و کار را به راه انداخته است.